Mgr. Pavla Loucká

Jazyková korektura, redakční práce.

 Pavla Loucká vystudovala češtinu a jugoslavistiku na FF UK v Praze. K češtině nacházela vztah prostřednictvím vynikajících pedagogů (zejména prof. Vladimíra Šmilauera), mimořádných míst v krajině, jež promlouvají svým vlastním jazykem, a dlouholeté práce s nesrozumitelnými texty, které se snažila převyprávět. Živila se jako korektorka, překladatelka a kampská uklízečka, což jí umožnilo poznat zblízka nejen jazyk mnoha autorů, ale i nejedny schody, po nichž kráčela historie. V Ústavu pro jazyk český se ucházela o místo topiče k dvojím kamnům zn.Ořech, ale pro hypotetickou křehkost ženského pohlaví nebyla přijata. Po roce 1989 hledala uplatnění ve svém oboru a našla je jako redaktorka přírodovědeckého časopisu Vesmír, pro nějž mimo jiné po desete let psala jazykovékoutky. Příležitostně publikovala i v jiných časopisech, jako spoluautorka se podílela na několika knihách. Jejím zájmem je vzbudit zvědavost a podělit se o radost z hledání a osvojování slov. (převzato ze záložky autorčiny knížky Zahrada ochočených slov. Jazyková zákampí. Dokořán, 2007