VĚDA KRÁTCE

  • ŽE BY ŽENY BYLY MANIPULATIVNĚJŠÍ NEŽ MUŽI?
  • PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY PANDEMIE?
  • KDY BUDOU MÍT DOSPÍVAJÍCÍ S PPP DOSTATEČNOU PÉČI?...
  • PŘEDSUDKY K HRANIČNÍ PORUŠE OSOBNOSTI?
  • JAK ROZUMÍME FUNKČNÍM NEUROLOGICKÝM PORUCHÁM?
  • JAK PEČUJEME O PACIENTY S FUNKČNÍMI NEUROLOGICKÝMI PORUCHAMI?
  • JAKÉ VZORCE PŘIPOUTÁNÍ MAJÍ DOSPÍVAJÍCÍ S GID?
  • DOBRÉ POSTŘEHY Z WUCHANU O PSYCHOSOMATICE?
Číst více

VĚDA KRÁTCE 2

CO SE DĚJE V MOZKU PŘI VZPOMÍNKÁCH NA TRAUMA?
Je dobře známo, že lidé, kteří prožili traumatické události, jako je sexuální napadení, domácí násilí nebo násilné boje, mohou pociťovat příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD), včetně děsivých flashbacků, silné úzkosti a nekontrolovatelných myšlenek na incident. Ale co přesně se děje v mozku pacientů s PTSD, když si vybavují tyto traumatické události?

Číst více

VĚDA KRÁTCE 3

JAK DOBRÝ JE NÁPAD ZRUŠIT RODINU?SILNÉ VZTAHY MEZI DOSPÍVAJÍCÍMI A RODIČI VEDOU K LEPŠÍM DLOUHODOBÝM ZDRAVOTNÍM VÝSLEDKŮM U MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Vědci zjistili, že dospívající, kteří uvádějí silné vztahy se svými rodiči, mají lepší dlouhodobé zdravotní výsledky. Výsledky studie naznačují, že investice do zlepšení vztahů mezi rodiči a dospívajícími by mohly pomoci zlepšit celkové zdraví, duševní zdraví a sexuální zdraví a zároveň snížit užívání návykových látek v mladé dospělosti. 

Číst více

VĚDA KRÁTCE 4

CHYTRÉ TELEFONY S MÍROUVÍCE NEŽ 4 HODINY KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍMI RIZIKY PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Nová studie na více než 50 000 korejských dospívajících prokázala, že používání smartphonu déle než 4 hodiny denně vede k vyšší míře nepříznivého duševního zdraví a užívání návykových látek. Jin-Hwa Moon a Jong Ho Cha z Hanyang University Medical Center v Koreji a jejich kolegové prezentují tato zjištění v časopise PLOS ONE s otevřeným přístupem 6. prosince 2023.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 5

VÝZKUMNÍCI VOLAJÍ PO VĚTŠÍ JASNOSTI OHLEDNĚ TOHO, CO PŘEDSTAVUJE „PROBLÉM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ"Nový přehled teoretických modelů používaných po celém světě k hodnocení, diagnostice, výzkumu a léčbě problémů s duševním zdravím zdůraznil širokou škálu přístupů, které existují.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 6

JÍT NAD RÁMEC ANGLIČTINY JE PRO OCHRANU PŘÍRODY ZÁSADNÍ

Výzkum v jiných jazycích, než v angličtině je kriticky důležitý pro zachování biodiverzity a podle mezinárodního výzkumného týmu je v mezinárodním měřítku šokujícím způsobem nedostatečně využíván.

Číst více

VĚDA KRÁTCE I

JAK ZVLÁDAJÍ RODIČOVSTVÍ ADOPTOVANÍ LIDÉ?

Nový výzkum se zabývá problémy, kterým čelí adoptovaní lidé, když se stanou rodiči. Studie zkoumala životní zkušenosti adoptovaných lidí ve Velké Británii poté, co se stali rodiči. Až dosud byl výzkum v této oblasti velmi omezený a neměl tendenci zahrnovat zkušenosti adoptovaných mužů jako otců.

Číst více