KRÁTCE 2

HLUBOCE ZAKOŘENĚNÉ: MATEŘSKÁ EMPATIE SPOJENÁ S „EPIGENETICKÝMI“ ZMĚNAMI GENU PRO OXYTOCIN

Vědci ukazují, že modifikace genu pro oxytocin koreluje s osobním utrpením, emoční reakcí související s empatií: Chování rodičů je úzce spojeno se schopností vcítit se do svých dětí. Abychom tedy lépe pochopili, proč někteří rodiče reagují na určité situace určitým způsobem, je zásadní získat vhled do toho, jak je empatie formována. Vědci nyní osvětlili vzájemnou propojenost mezi genem pro oxytocin, strukturou mozku a mateřskou empatií.

Číst více