VÝZKUM

ULRICHOVÁ a kol.: PORUCHA TĚLESNÉHO SCHÉMATU U PACIENTŮ S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ

Mentální anorexie (MA) je psychiatrické onemocnění postihující majoritně dospívající dívky. Jednou z charakteristik mentální anorexie je porucha tělesného schématu. Pacienti trpící mentální anorexií jsou nespokojeni s vlastním tělem a může u nich docházet k poruše percepce tělesných rozměrů. Existuje řada studií dokládajících nadhodnocování tělesných proporcí u pacientů s MA.

Číst více