SPOLEČNOST

RADKIN HONZÁK OCENĚN ZLATOU MEDAILÍ ČLS JEP

Výboru SPM ČLS se podařil husarský kousek. Při oceňování těch, kdo se zasloužili o rozvíjení psychosomatické medicíny, jsme nemohli nepomyslet na MUDr. Radkina Honzáka, zástupce dnes nejstarší generace psychosomaticky uvažujících lékařů.

Číst více

SPOLEČNOST

OCENĚNÍ ČESKOU LÉKAŘSKOU SPOLEČNOSTÍ J.E.P. ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

Doc. PhDr. MARCELA BENDOVÁ PhD., MUDr. JIŘÍ ŠAVLÍK, CSc., Doc. PhDr. KAREL BALCAR, CSc., prof. MUDr. JOZEF HAŠTO, PhD., Doc. MUDr. PhDr. JAN PONĚŠICKÝ, PhD., MUDr. RADKIN HONZÁK, CSc., Doc. MUDr. JIŘÍ ŚIMEK, CSc.

Číst více