DISKUSE

KOŠUMBERESKÝ T.: KRITIKA KRITIKŮ NEKRITICKÉHO MYŠLENÍ

Tato kritika pojednává o tom, že člověk není „ovce“, že „pastýř“ zpravidla nekáže „pravdu“ a že pojem „kritické myšlení“ si nutně žádá naše kritické pochyby.
... a také trochu o tom, že ze „sisyfovské práce“ nikdy nemůže být užitek!

Číst více