VĚDA KRÁTCE 3

JAK DOBRÝ JE NÁPAD ZRUŠIT RODINU?SILNÉ VZTAHY MEZI DOSPÍVAJÍCÍMI A RODIČI VEDOU K LEPŠÍM DLOUHODOBÝM ZDRAVOTNÍM VÝSLEDKŮM U MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Vědci zjistili, že dospívající, kteří uvádějí silné vztahy se svými rodiči, mají lepší dlouhodobé zdravotní výsledky. Výsledky studie naznačují, že investice do zlepšení vztahů mezi rodiči a dospívajícími by mohly pomoci zlepšit celkové zdraví, duševní zdraví a sexuální zdraví a zároveň snížit užívání návykových látek v mladé dospělosti. 

Číst více

VĚDA KRÁTCE 3

NOVÁ STUDIE MŮŽE ROZŠÍŘIT OBRAZ DŮSLEDKŮ NEPŘÍZNĚ OSUDU V DĚTSTVÍ

Výzkumný tým zkoumal souvislost mezi nepříznivými zážitky z dětství a rizikem problémů s duševním zdravím v pozdějším životě. Vědci zjistili, že riziko duševních chorob v pozdějším věku u těch, kteří v dětství zažívají významnou nepřízeň osudu, lze částečně vysvětlit faktory sdílenými členy rodiny, jako je genetika a prostředí. Několik předchozích studií ukázalo, že lidé, kteří zažili různé typy nepříznivých zážitků z dětství, mají vyšší riziko, že budou později v životě trpět psychiatrickým onemocněním.

Číst více