PRO PRAXI

VERONIKA PROCHÁZKOVÁ: SEKUNDÁRNÍ NEPLODNOST?  (PSYCHOSOM  21; (1-2) 2023, s. 7-19) 

Při diagnostice a léčbě neplodnosti může kromě gynekologického a andrologického vyšetření pomoci i reprodukční imunologie a psychosomatika, potažmo psychoterapie. Následující kazuistika poukazuje na omezení výše zmíněných metod, ale i na osobní terapeutické limity autorky.

Číst více