TEORIE

JAKUB MEDAL: ÚVAHA O POŇATIACH SEXUALITY A KONCEPTUALIZÁCIÁCH KONZUMÁCIE PORNOGRAFICKÉHO OBSAHU V KONTEXTE PARTNERSKÝCH VZŤAHOV NA POZADÍ AFEKTÍVNO-MOTIVAČNÝCH SYSTÉMOV SLASTI A VZŤAHOVEJ VÄZBY. (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023, s.21-30) 


Tento článok vychádza z neurovedou popísaných afektívno-motivačných systémov slasti a vzťahovej väzby. Miera ich vzájomného (ne)prepojenia v rámci partnerských vzťahov súvisí aj s výchovou, resp. vzormi, ktoré deti mohli vidieť u svojich rodičov.

Číst více

VÝZKUM

KASIA KOZLOWSKAA,B*, CATHERINE CHUDLEIGHA, GEORGIA MCCLUREA, ANN M. MAGUIREB,C AND GEOFFREY R. AMBLERB,C: VZORCE CITOVÉ VAZBY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S GENDEROVOU DYSFORIÍ (PSYCHOSOM 2023; 21 (3-4), PP. 117-142)

Předkládaná studie zkoumá vzorce citové vazby (attachment/ obranné postoje) a míru nevyřešených ztrát/traumat u dětí a dospívajících, kteří se prezentují na specializovaném pracovišti (multidisciplinární genderová služba).

Číst více