PRO PRAXI 1

BACHRONÍKOVÁ M., ŘIHÁČEK T.: SKÚSENOSŤ ĹUDÍ S NEŠPECIFICKÝMI ČREVNÝMI ZÁPALMI, PSYCHOSOM 2017; 15(2), S. 99-110 

Štúdia sa zaoberá skúsenosťou ľudí s nešpecifickými črevnými zápalmi. Výskumný súbor tvorilo osem respondentov vo veku 22 až 31 rokov, ktorí mali diagnostikované ochorení spadajúci do okruhu nešpecifických črevných zápalov.

Číst více