ETIKA

MAGDALENA E. JEŽKOVÁ: SPIRITUÁLNÍ ZAKOTVENÍ JAKO FAKTOR ZDRAVÍ – OSOBNÍ KAZUISTIKA. s.132-137

Helen Flanders Dunbar(ová), absolventka teologické fakulty a významná osobnost psychosomatické medicícny, považovala náboženství za sjednocující sílu v osobním životě a silně akcentovala jeho vliv na uzdravování i osobnostní rozvoj.

Číst více