Prof. PhDr. M.Miovský, PhD.

miovskyTuzemský odborný publikační prostor je zatížen mnoha komplikacemi a nerovnováhou. PSYCHOSOM však zřetelně díky mnoha faktorům patří mezi dnes již tradiční a současně zásadně důležité národní časopisy. Jejich nenahraditelnou funkci a význam lze vidět nejen u mladých začínajících kliniků a výzkumníků, ale také při propojování a udržení kroku se zahraničími trendy a vývojem psychosomatiky. Stejně tak je zásadní formování diskurzu nových i tradičních témat. Dopad působení PSYCHOSOMu tak není zdaleka důležitý jen pro oblast medicíny, psychologie a psychoterapie, ale skutečně pro celou interdisciplinární podobu psychosomatiky a s ní související témata.