DOPIS ALBERTA EINSTEINA DCEŘI

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Koncem roku 1980 prý věnovala Lieserl, dcera slavného génia, 1400 dopisů psaných Albertem Einsteinem Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne dvacet let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich. (Nejsem si jista, jestli ten milý Einsteinův dopis není podvrh. Je divné, že o Einsteino-vých kontaktech s dcerou se nikde nepíše. Ve většině životopisů se uvádělo, že neman-želská dcera Liserl byla dána k adopci do Srbska (odkud pocházela její matka Mileva) a tam umřela na záškrt. Později to bylo zpochybňováno, možná nezemřela, nicméně se všude píše, že nejspíš s otcem neměla žádný kontakt. Kdyby se ta nemanželská dcera přihlásila v Hebrejské knihovně (?) a odevzdala 1400 Einsteinových dopisů, tak toho byly plné noviny. A mohl vůbec Einstein napsat tolik dopisů dohromady, natož pak jednomu člověku, a to dceři, kterou evidentně nechtěl? Navíc styl toho dopisu Einsteinův není, to by forenzní lingvista prokázal testem,… Dívala jsem se, jestli blog nevyšel 1. dubna, ale je červnový. (pozn Pavla Loucká.)

Dopis pro Lieserl Einstein:
„Když jsem navrhl teorii relativity, velmi málo lidí mě pochopilo a to, co odhalím a přinesu lidstvu, teď rovněž koliduje s nepochopením a s předsudky světa. Žádám Tě, abys chránila dopisy, jak dlouho bude nutné. Roky, dekády, dokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala to, co vysvětluji níže.
Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly, a dokonce je obsažena ve všech fenomé-nech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univer-zální síla je láska.
Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější, nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je gravitace, proto-že způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Láska je síla, protože násobí to nejlepší, co je v nás, a dovoluje lidstvu nevyčerpat se svým slepým sobectvím. Láska od-krývá a odhaluje. Pro lásku žijeme a umíráme. Láska je Bůh a Bůh je Láska.
Tato síla vše vysvětluje a dává životu smysl. Je to proměnná, kterou jsme příliš dlouho ignorovali možná proto, že se lásky bojíme, jelikož je to jediná energie ve vesmíru, již se člověk nenaučil podřídit své vůli.
Abych lásku učinil viditelnou, jednoduše jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější rovni-ci. Pokud bychom namísto E = mc2 akceptovali, že energie k vyléčení světa může být zís-kána skrze lásku násobenou čtvercem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit.
Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom sami sebe naplnili jiným druhem energie…
Pokud chceme, aby náš živočišný druh přežil, pokud chceme najít smysl života, pokud chceme zachránit svět a každou živou bytost, jež ho obývá, láska je jedinou odpovědí.
Možná zatím nejsme připraveni postavit bombu lásky, zařízení dost silné na zničení veškeré nenávisti, sobectví a chamtivosti, na zničení vlastností, které devastují planetu.
Nicméně každá individualita s sebou uvnitř nosí malý generátor lásky, jehož energie čeká na vypuštění do světa.
Pokud se naučíme tuto vesmírnou energii dávat a dostávat, drahá Lieserl, potvrdíme tak, že láska zvítězí nad vším, je schopná přesáhnout všechno a nic, protože láska je kvintesencí (podstatou) života.
Hluboce lituji své neschopnosti vyjádřit to, co je v mém srdci, jež pro Tebe tiše bije po celý můj život. Možná je už pozdě se omlouvat, ale protože čas je relativní, potřebuji Ti říci, že Tě miluji a díky Tobě jsem dosáhl k ultimátní odpovědi!“
Tvůj otec,
Albert Einstein

/Převzato z Mladé fronty DNES http://richardmasek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=465387/
Pro badatele odkazy zde http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/dcera-alberta-einsteina

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0