POLITIKA, KONCEPCE

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VÝPRODEJ MONOGRAFIE PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020: NÁSTROJE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
(kolektiv 12 autorů), knihu vydala VŠTVS Palestra


• NOVÁ CENA PRO ČLENY SPM: 100 Kč + 10 % DPH + doprava
• NOVÁ CENA PRO OSTATNÍ: 150 Kč + 10 % DPH + doprava

Kapitoly:
1. Nástroje psychosomatické léčby – biopsychosociální pohled (Chvála, Trapková)
2. Vztah mezi psychikou a tělem – psychosomatická psychoterapie, poradenství a sebeúzdravné potenciály (Poněšický)
3. Lékaři v médiích aneb stojí výroky kolegů za pozornost, souhlas či polemiku? Netradiční úvaha o psychosomatické medicíně (Skorunka)
4. Aplikace biosyntetické integrativní psychoterapie a její nástroje v léčbě psychosomatických pacientů (Večeřová Procházková)
5. Účinnost scénicko-symbolických intervencí používaných v Pesso Boyden psychomotorické terapii při navozování korektivní emoční zkušenosti (Siřínek)
6. Bojové umění jako terapeutický nástroj (Šmejkal)
7. Kvantové vědomí, kvantová medicína, kvantová psychologie a kvantová biologie – věda nebo omyl? (Fikáček)
8. Narušené vnímaní těla v kontextu patologického chování ve vztahu k pohybové a sportovní aktivitě (Stackeová, Barešová, Teryngel)
9. Naděje nebo realistické očekávání ohledně následků onkologické léčby: Má onkologický pacient dostávat neúplné, avšak optimistické vize anebo realistické informace ohledně prognózy po ukončení léčby? (Maulenová, Čadková Svejkovská)
10. Současný svět a hypertrofie symbolického myšlení (Bartoš)
11. Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti (Podzimek)
12. „Nemoc se neptá…“ aneb socio-ekonomické determinanty zdraví v období neoliberální modernity (Jetmarová, Lánský)
Možnosti jsou v psychosomatické medicíně velmi široké a pestré. Právě volba individuálně vhodných terapeutických nástrojů u psychosomatického pacienta je jednou z klíčových dovedností odborníků na psychosomatiku, jež klade vysoké nároky na jejich vzdělání nejen v medicíně, ale i dalších oborech, především v psychologii a psychoterapii.
Monografie se snaží odpovědět mimo jiné také na otázku hranic jak psychosomatické medicíny, tak jejích léčebných nástrojů, a ty nejsou u této disciplíny zdaleka tak striktně dány jako u oborů jiných. Text má ambici jako první odborná monografie toho druhu u nás dát problematice nástrojů psychosomatické medicíny teoretické základy, na nichž může tento obor dále stavět.
Monografie vychází péčí doc. Stackeové z Vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA jako editorky a Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP, která vydání prostřednictvím Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci finančně umožnila. Kapitoly jednotlivých autorů byly plánovány jako příspěvky na 18. konference psychosomatické medicíny v Liberci, která nemohla být kvůli pandemii uskutečněna.
Objednávky: sekretariát SPM ČLS JEP
Mgr. Katarína Kubíková, tel. 601 594 293, email: katarina.kubikova@tulsiaclinic.cz

PRAVIDLA A CENÍK INZERCE SPM ČLS JEP

Pravidla platná od 13.06.2023
Inzerovat lze na webových stránkách SPM po schválení inzerce výborem SPM. Cena zahrnuje rovněž emailovou rozesílku inzerce (newsletter) členům SPM.
Ceník:
1. kategorie – INFORMAČNÍ INZERCE PRO ČLENY SPM
Informační inzercí se rozumí inzerce volných pracovních míst v lékařských i nelékařských oborech (např. psychosomatika, psychiatrie, neurologie, psychologie, fyzioterapie apod.) v rámci ČR a rovněž inzerce vzdělávacích akcí souvisejících s oborem (konference, přednášky, semináře, výcviky, kurzy apod.) pro členy SPM nebo pro odborného garanta akce, pokud je členem SPM.
CENÍK INZERCE 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
1/4 strany 200 Kč 350 Kč 600 Kč
1/2 strany 350 Kč 500 Kč 800 Kč
1 strana 600 Kč 900 Kč 1200 Kč
Texty
• 1/4 strany – max 800 znaků
• 1/2 strany – max 1500 znaků
• 1 strana – max 3000 znaků
• Ke všem cenám se účtuje 21% DPH.

• Kategorie – INFORMAČNÍ INZERCE PRO OSTATNÍ
CENÍK INZERCE 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců
1/4 strany 2000 Kč 3500 Kč 6000 Kč
1/2 strany 3500 Kč 5000 Kč 8000 Kč
1 strana 6000 Kč 9000 Kč 12000 Kč
Informační inzercí se rozumí inzerce volných pracovních míst v lékařských i nelékařských oborech (např. psychosomatika, psychiatrie, neurologie, psychologie, fyzioterapie apod.) v rámci ČR a rovněž inzerce vzdělávacích akcí souvisejících s oborem (konference, přednášky, semináře, výcviky, kurzy apod.) pro ostatní (nečleny SPM).
Texty
• 1/4 strany – max 800 znaků
• 1/2 strany – max 1500 znaků
• 1 strana – max 3000 znaků
• Ke všem cenám se účtuje 21% DPH.
Spolupráce je možná i ve formě barteru, prosím neváhejte nás oslovit s Vaší nabídkou.
Kontaktní osoba:
Mgr. Katarína Kubíková – sekretariát SPM ČLS
Tel. +420 601 594 293
Email: info@psychosomatika-cls.cz

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0