AKCE, NABÍDKY

CO JSME NEVĚDĚLI Z HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ PSYCHOANALÝZY

Milé kolegyně a kolegové,

zveme Vás na seminářCo jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy – Rozprava nad texty, který pořádá 20. října 2023 v Praze časopis ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzuu příležitosti vydání stejnojmenného dvojčísla Revue. Autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy: Emanuela Windholze (M. Šebek), Otakara Kučeru (D. Holub) a Ladislava Haase (E. Rys) a společně s publikem zahájí rozpravu. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

Číst více

POLITIKA, KONCEPCE

VÝPRODEJ MONOGRAFIE PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020: NÁSTROJE PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY
(kolektiv 12 autorů), knihu vydala VŠTVS Palestra

Číst více

POLITIKA, KONCEPCE

DOPORUČENÉ DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ POSTUPY PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE

ČECH, Pavel, KRYL, Michal & STACKEOVÁ, Daniela. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy psychosomatické péče. Čas. Lék. čes. 2023; 162: 238-247. ISSN 0008-7335 (Print), ISSN 1805-4420 (Online)

Číst více