RECENZE

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

HONZÁK R.: RECENZE KNIHY JANA PONĚŠICKÉHO: PROCES ZMĚNY V DYNAMICKÉ PSYCHOTERAPII

Málokdo dotahuje kořeny dynamické psychoterapie až k Mesmerovi, jehož teorie byla posudkem komise francouzské akademie zatracena a o několik let později naopak posudkem experta berlínské akademie požehnána a vložila tak všem svým dětem tuhle dvojznačnost do vínku. Mesmerových myšlenek se ujal James Braid, po něm Jean Marie Charcot a už tu máme Freuda se všemi odpadlíky a mnoha květy rozkvétající dynamické školy.


Objemný rukopis mapuje proces dynamické psychoterapie a autor je si nepochybně vědom jak tradice, tak pestrosti současné praxe. Má opravdu bohaté literární znalosti, z druhé strany je schopen podpořit svá tvrzení důkazy neuropsychologie, imunologie a dalšími argumenty z ryze somatické a pozitivistické oblasti, více než bohatou a také pestrou klinickou i supervizní praxi, neocenitelnou zkušenost pacienta s nelehkou a perfektně zvládnutou situací a k tomu zvídavost Kiplingova sloního mláděte a na druhé straně moudrost danou nejen znalostmi, ale především zralostí osobnosti.
Díky těmto podmínkám vznikl text, který je mnohovrstevný sám o sobě a skrývá v sobě navíc jakési „metaposelství“, které vnímavému čtenáři odhalí a nabídne porci čehosi mnohem podstatnějšího, než je psychoterapie, hledání smyslu „za“ vším tím popsaným a dobře postiženým, který je „za“ poskytovanou pomocí, za vztahem (nejen terapeutickým, ale buberovským já-ty) a dokonce za naší samotnou existencí.
Změna je základním pojmem psychoterapie, změna je to, o co v psychoterapii jde a přestože se někdy odehraje na základě aha-momentu, v jehož všeobjímající efektivnost se věřilo ještě před půl stoletím, vztah je to podstatné, v jehož rámci se změna odehraje a desítky facet tohoto jedinečného kontaktu v sobě skrývají desítky pravděpodobných potencialit pozitivních i negativních. S vědomím pokory, ke které přivádí člověka zkušenost, mapuje autor většinu těchto aspektů s pečlivostí entomologa třídícího hmyz řádu Lepidoptera systematicky a s hlubokým zaujetím pro krásu, která zde stejně jako v antice reprezentuje zdraví a pravdu.
zmena knihaOdhalené skutečnosti, platné pravdy, ani vlastní zkušenost nebrání autorovi, aby v podtextu připomínal, že poznání našich smyslů je velmi nejisté a převedení těchto poznatků do slov nemusí být přesné, že je třeba se stále ujišťovat o specifickém kontaktu dvou jedinečných bytostí, kterí mají a někdy nemají společný cíl a co dělat v případě, že se cíle rozejdou.
Text je vyčerpávající encyklopedií nejrůznějších terapeutických situací, včetně střízlivého pohledu na genderovou problematiku, nejrůznější úskalí protipřenosu, přenosu a empatie, terapie u pacientů s různou diagnostickou nálepkou a také různou osobnostní a psychopatologickou problematickou, etickými mantinely a dalšími aspekty každodenní práce terapeuta. Je však především moudrým a laskavým pohledem na celý proces, je studnicí optimismu pro začánající, kompasem pro všechny a co se týká autora samotného, mám pocit že poděkováním za to, že mu bylo dopřáno tohle sepsat. Kdybych byl jen trochu závistivý, musel bych se závistí sežrat.
(Triton, Praha 2019, ISBN 978-80-7553-709-6 , 219 stran.)

Praha – 2019 Radkin Honzák

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0