LITERÁRNÍ KOUTEK

Gabriel García Márquez: Láska za časů cholery

Nejdřív ze všeho se ujal vlády v otcově ordinaci. Tvrdý a přísný anglický nábytek, jehož dřevo povzdychávalo v předjitřním chladu, nechal stát, kde byl, zato poslal na půdu veškeré traktáty místokrálovské učenosti a ro-mantické medicíny a do zasklených polic na-rovnal pojednání nové francouzské školy. Svěsil vyšisované barvotisky kromě hippokratovské přísahy vytištěné gotickým písmem a obrázku lékaře zápasícího se smrtkou nad nahým tělem pacientky a místo nich rozvěsil vedle jediného otcova diplomu svá vlastní početná a rozmanitá osvědčení, která s výtečným prospěchem získal na různých evropských školách.

Číst více

RECENZE

DAVID SKORUNKA: KE SVOBODĚ POTŘEBUJEME ZDRAVÍ, PRO ZDRAVÍ POTŘEBUJEME JEDEN DRUHÉHO 

Někteří systemičtí terapeuti v minulosti tvrdili, že pro úspěšnou terapii není nutné rozumět tomu, jak problémy v rodině a potíže u některých členů rodiny vznikly. V medicíně je něco takového nepředstavitelné. Jak bychom mohli pacienta léčit, když neznáme příčinu a mechanismy vzniku onemocnění? Tento i na tehdejší dobu radikální názor neodolal zubu času a vývoji rodinné/systemické terapie.

Číst více

RECENZE

HONZÁK R.: RECENZE KNIHY JANA PONĚŠICKÉHO: PROCES ZMĚNY V DYNAMICKÉ PSYCHOTERAPII

Málokdo dotahuje kořeny dynamické psychoterapie až k Mesmerovi, jehož teorie byla posudkem komise francouzské akademie zatracena a o několik let později naopak posudkem experta berlínské akademie požehnána a vložila tak všem svým dětem tuhle dvojznačnost do vínku. Mesmerových myšlenek se ujal James Braid, po něm Jean Marie Charcot a už tu máme Freuda se všemi odpadlíky a mnoha květy rozkvétající dynamické školy.

Číst více

REFLEXE

STANISLAV KOMÁREK: ZAPOVĚZENÉ MYŠLENKY

Není nezajímavo si uvědomit a zopakovat, které myšlenky jsou v dnešním světě „zakázané“ a nesmějí se svobodně ventilovat – v typickém případě nenásleduje hned uvěznění, ale veřejný mobbing zcela jistě. Každá doba nějaké zakázané myšlenky měla, to není věc neobvyklá ani ojedinělá, ale žádná k tomu nevyhlašovala do světa, že ji charakterizuje svoboda slova: dnešní stav působí v něčem podobně, jako když Sovětský svaz kdysi roztruboval, že je nejdemokratičtější zemí světa. Polynéský termín tabu (též tapu či tepu), zpopularizovaný pro myšlenkové rituální zápovědi Freudem, znamenal původně jakýkoli „vyšší“ zákaz, třeba i trhání ovoce z určitého stromu.

Číst více

REFLEXE 2

EVA KŘÍŽOVÁ: FOUCAULTOVA INTELEKTUÁLNÍ VIZE SE STÁVÁ ZJEVNÝM PROROCTVÍM

Je fascinující sledovat, jak se myšlenky výjimečných intelektuálů naplní reálným obsahem s odstupem někdy století, někdy desetiletí. Když jsem kdysi četla knihy Ericha Fromma, v nichž rozebírá rizika konzumerismu pro přírodu i vztahy, zůstalo mi záhadou, jak mohl předvídat skutečně devastující rozsah spotřební civilizace, který nastal na konci 20. století a dále zesiloval ve století současném, ale rozhodně nebyl pozorovatelný v období těsně poválečném, kdy svá díla publikoval.

Číst více

ÚVAHY

STANISLAV KOMÁREK: OSUDOSTROJ

Nic se v současné době tolik necení, jako když se člověk „vzbouří“ proti Osudu a provede či má něco, co by za běžných okolností učinit či mít nemohl – kvadruplegik skáče o tyči, dva homosexuálové mají dítě, oligofrenik získá univerzitní diplom. Patří k tomu samozřejmě i zdárné přežívání těch, kdo by za běžných okolností byli zasvěceni smrti. Medicínsko-průmyslový komplex (MPK) se svými klinikami, poliklinikami, vysokými a středními školami, výrobci lékařské techniky a farmak, zdravotními pojišťovnami atd. představuje jedno obrovské soustrojí k odvracení přirozeného běhu věcí, jinými slovy Osudu, jakýsi „osudostroj“.

Číst více

ÚVAHY

S. KOMÁREK: POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE III. – 2.VLNA

V září 2020 nastoupila v našich zemích druhá vlna koronaviru, už s mnohem menší vážností průběhu i úmrtností, srovnatelnými zhruba se zavilým kmenem chřipky, ale s nemenší rychlostí šíření než při té jarní (vývoj není překvapivý, úspěšný parazit je ten, který hostitele téměř nepoškodí, ale také je otázka, zda se nejedná o důsledek skutečnosti, že populace je teď mnohem víc „protestována“).

Číst více

ÚVAHY 4

JAN ŠIKL: NOVĚ NALEZENÝ APOKRYF 

„Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, ode všeho zlého Pane.“ Nezdá se vám, že se nám tahle část modlitby Páně nějak zadrhla? Asi ji budeme muset, krom naděje, kterou máme „na nebesích“, vzít více do rukou, mysli, srdce, modlitby a odpovědnosti. Do celého člověka. Jinak si její utržené části, ke kterým se nechceme znát, vyšlápnou na pravdu s krátkýma nohama a budou chodit mezi námi ve všech svých podobách, jako v průvodu masopustních masek.

Číst více

ÚVAHY, ESEJE

JAN PONĚŠICKÝ: SROVNÁNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉHO A PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (LÉČBY) V TEORII I PRAXI

Podstatná otázka zní: Je psychoterapie jedinou léčebnou metodou psychosomatických onemocnění? Samozřejmě není, psychosomatické poruchy reagují kladně na tělesný pohyb, cvičení, relaxaci a fyzioterapii či na změnu životosprávy (jídlo, alkohol, kouření apod.). Dále přicházejí v úvahu psychosomatické konzultace, v určitých případech farmakoterapie, nemluvě o spirituálním přístupu. Zde narážím na diskutovaný článek v PSYCHOSOMU kolegyně Dolákové o účinnosti energetických terapií.

Číst více

ÚVAHY, ESEJE 2

STANISLAV KOMÁREK: TŘI METLY ZÁPADU

Po prudkém přelomu v roce 2020 se začíná ukazovat, že Západ vkročil do dalšího stadia své autolýzy, to jest rozkladu vlastními silami (mnohem závažnějšího, než byla nedostatečná reprodukce jeho obyvatel v posledních dekádách). Víceméně nezávisle na kořeni jeho bytí hlodá „hygienismus“, přinášející medicínskou diktaturu s potlačením dosavadních svobod, kulturní války vedené extrémním džendrismem a „rasismem naruby“, a extrémní environmentalismus, chápající lidi na planetě v podstatě jako nežádoucí.

Číst více