VĚDA KRÁTCE II

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

SPIRITUALITA V MEDICÍNĚ  s.121

Zájem o vliv spirituality a religiozity na zdravotní stav stále stoupá, jak dokládá graf znázorňující počet citací takových prací: 
Není pochyb o tom, že toto číslo v posledních letech významně narostlo, protože obecně platí, že po každé katastrofě spiritualita i religiozita v postižené oblasti narůstá a tentokrát byl (a je) pandemií covidu postižen v podstatě celý svět.

spiritualita v medicine grafSpiritualita je vnitřní dynamický aspekt humanity směřující k nalezení účelu a konečného smyslu vlastního života, dosažení trascendence a nalezení svého vztahu se všemi a se vším na světě. Spiritualita je vyjadřována prostřednictvím víry, tradice, hodnot a praktikování. Religiozita v podobě náboženství je hledání těchto významů v kontextu organizovaného společenství. Spirituální péčí se rozumí uvědomění si spirituálních potřeb pacientů a zařazení jejich sycení do standardní péče o těžce nemocné.
Vzhledem k tomu, že evidence based medicine vyžaduje tvrdá data, je velmi záslužný článek T. A. Balboniho a spolupracovníků přinášející metaanalýzu prací na toto téma otištěných od ledna 2000 do dubna 2022. Z 8946 článků obstálo v přísných kritériích 371 prací. Kromě všech metodických kritérií byl finální soubor podroben Delphské metodě. Ta je expertní, resp. prognostická metoda skupinového hledání řešení. Spočívá v tom, že skupina expertů vytváří odhady a prognózy nezávisle na sobě, přičemž výstupy posléze shrnuje prostředník. Ty pak distribuuje pro další kola. Používají se standardizované dotazníky posílané i elektronickou poštou. Postup se opakuje tak dlouho, dokud nedojde k přibližné shodě účastníků (tak to říká Wikipedie a není proč o tom pochybovat).
Jejím výsledkem bylo celkem osm shod vztahujících se k závažným onemocněním podpořených seriózními důkazy:
• spiritualita je významnou potřebou většiny těžce nemocných pacientů;
• spirituální potřeby jsou všeobecné;
• spirituální péče je pacienty často vyžadována;
• spirituální péče je málokdy požadována na zdravotnících;
• spiritualita hraje roli v závažných lékařských rozhodnutích;
• spiritualita je do léčebné péče zřídkakdy zařazována;
• nenaplněné spirituální potřeby jsou spojeny s horší kvalitou života;
• poskytování duchovní péče je spojeno s lepšími výsledky u pacientů na konci života.
Z výsledků prověřených publikací plynou tyto zásadní požadavky:
1) je žádoucí, aby se spiritualita stala nedílnou součástí péče o vážně nemocné;
2) je žádoucí, aby se spiritualita stala součástí výcvikových programů osob, které budou pečovat o těžce nemocné pacienty;
3) je žádoucí zařadit specialisty spirituálního působení do týmů pečujících o těžce nemocné.
Zdroj: Balboni T. A. et al.: Spirituality in serious illness and health. JAMA, 2022;328(3):184-197
Praha 14. srpna 2022
Radkin Honzák

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0