POLITIKA III

Zobrazení: 0

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

UTAJENÉ JEDNÁNÍ VÝBORU SPM ČLS S VEDENÍM ČLK.
ZÁPIS, KTERÝ ODMÍTÁ VEDENÍ ČLK UVEŘEJNIT.
Dne 20.9. se konala schůzka členů výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP (SPM) MUDr. Chvála, MUDr. Ročňová, PhDr. Trapková s prezidentem ČLK MUDr. Kubkem a viceprezidentem MUDr. Mrozkem.


Členové výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP přednesli hlavní cíle a náplň činnosti SPM, kterými jsou:
1. Zakomponovat psychosomatiku do medicíny, jako její samozřejmou součást. V tomto bodě panovala shoda o nutnosti psychosomatického přístupu napříč medicínou. Lišíme se v prostředcích.
2. Nezbytnost rozšíření vzdělání lékařů v psychosomatice. SPM dlouhodobě a systematicky usiluje o rozšířené vzdělávání v psychosomatice včetně nástavbové atestace. SPM se daří rozšiřovat kurzy v postgraduálním vzdělávání. O kurz Základní psychosomatické péče je dlouhodobě velký zájem lékařů. Rozšiřujeme jeho kapacitu, abychom pokryli poptávku lékařů. Dlouhodobě se nedaří prosadit psychosomatické vzdělávání v pregraduálním vzdělávání, nesystematicky je zařazeno zcela nedostatečně jen na některých fakultách. Pomohla by podpora a spolupráce s ČLK. Vedení ČLK chce podporovat pouze kurzy lékařů.
3. SPM dbá o vymezování a udržování hranic psychosomatické medicíny jako vědeckého oboru podpořeného mnoha výzkumy (především v zahraničí) tak, aby bio-psycho-sociální přístup pronikal do dalších oborů. Členové výboru SPM předložili kolegům z ČLK základní učebnice psychosomatické medicíny, i některé výzkumné práce z významných odborných časopisů. Kolegové z vedení ČLK vyjádřili obavy, že psychosomatika jako obor může přitahovat šarlatány, kteří se budou oborem psychosomatika zaštiťovat. Zástupci SPM pokládají právě tuto obavu za dobrý důvod k péči o psychosomatiku jako lékařský obor.
4. Členové SPM ve spolupráci s odbornou společností všeobecných praktických lékařů vypracovali doporučený postup pro léčbu pacientů s MUS pro praktické lékaře. To je způsob, jak psychosomatické myšlení vnášíme do praktické medicíny. Podporujeme vznik sítě odborných psychosomatických pracovišť, kterých je zatím málo a jsou vystavena velkému náporu klientů. Hlavním argumentem vedení ČLK proti vzniku psychosomatiky jako nástavbového oboru je přílišné tříštění medicíny do dalších oborů, ale uznává pozitivní význam a nutnost psychosomatického přístupu v medicíně. Rozšíření v tuto chvíli je možné i právě díky vzniku Společnosti psychosomatické medicíny a nástavbového oboru psychosomatika.
Doufáme ve spolupráci a podporu ČLK ve společném cíli, přes existující rozpor ve zvolených prostředcích k jeho dosažení.
MUDr. Michaela Ročňová
MUDr. Vladislav Chvála
PhDr. Ludmila TrapkováJEDNÁ

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0