DISKUSE

Z DOPISU STUDENTKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY
…A pak mám ještě jednu takovou troufalou otázku/přání. Drží se mě poslední dva roky (vlastně od té doby, co jsme ve škole došli ke klinické praxi) takové přání a možná trochu výčitka fakultě – ráda bych na škole měla kurz komunikace, rozumného přístupu k pacientovi. Je to ode mě dost naivní představa,...

Číst více

POLITIKA

STACKEOVÁ D.: ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU VÝUKY PSYCHOSOMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR

V tomto článku bychom čtenářům rádi předložili výsledky šetření, jež proběhlo v podzimních měsících roku 2018 na základě iniciativy výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS s cílem zmapovat současný stav výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Jménem výboru jsem jako jeho pověřený člen oslovila proděkany lékařských fakult, dále fakult, na kterých se studují nelékařské zdravotnické obory, obzvláště pak fyzioterapie, a rovněž fakult humanitních, na kterých se studuje psychologie či pedagogika. Primárním cílem šetření však bylo zmapovat stav výuky psychosomatiky u studentů medicíny.

Číst více

POLITIKA II

NÁVRH HLAVNÍCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO VÝUKU PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mapuje situaci v pregraduální výuce lékařů z hlediska teorie psychosomatické medicíny. Je jasné, že je jí věnováno velmi málo pozornosti a proto jsou naši lékaři vystaveni v praxi obtížím, které jsou spojeny s psychosomatickými pacienty. Bez znalosti psychosomatiky se pak mnozí z nich uchylují k léčitelským nebo dokonce šarlatánským praktikám a jsou za to ostatními kolegy kritizováni. Ale jak se mají dovědět o psychosomatice? Proto jsme připravili návrh témat, která by bylo třeba vyučovat na lékařských fakultách.

Číst více

POLITIKA III

UTAJENÉ JEDNÁNÍ VÝBORU SPM ČLS S VEDENÍM ČLK.
ZÁPIS, KTERÝ ODMÍTÁ VEDENÍ ČLK UVEŘEJNIT.
Dne 20.9. se konala schůzka členů výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP (SPM) MUDr. Chvála, MUDr. Ročňová, PhDr. Trapková s prezidentem ČLK MUDr. Kubkem a viceprezidentem MUDr. Mrozkem.

Číst více

RECENZE

Chvála V.: KAŽDÁ PRVOUKA NENÍ PRO PRVŇÁKY

Recenze knihy Radkina Honzáka Psychosomatická prvouka, Vyšehrad, 2017

Opravdovou recenzi knihy by měl psát autorův odpůrce, nebo aspoň někdo nezaujatý. Tuto podmínku nemohu splnit, protože mám Radkinův styl psaní rád, obdivuji jeho sečtělost a paměť, a z toho vyplývající šířku záběru. Psychosomatika jako co nejširší pohled na svět, ve kterém lidé stonají nebo se uzdravují, rodí se a umírají, vyžaduje vedle mnoha znalostí také velkou životní zkušenost. A to všechno Radkin Honzák má.

Číst více

RECENZE

HONZÁK R.: RADKOVSKÁ I, HOŘEJŠÍ J: ASPERGERŮV SYNDROM. ŽIVOT POD SPOLEČENSKÝM TLAKEM
(Galén, Praha, 2018, 165 s.ISBN 978-80-7492-386-9. Cena (v Luxoru) 171.- Kč)

Na seminářích o biblioterapii se doporučuje, aby knihy a další artefakty věnované životu nemocných, postižených a těžce se probíjejících četli v první řadě, a především jejich blízcí, pečovatelé, ošetřovatelé, učitelé zdravotníci, protože se z nich dozvědí stokrát víc než z učebnic a přednášek. A také postižení, aby viděli, že nejsou sami.

Číst více