TÉMA:GENDER I

PONĚŠICKÝ J.: PSYCHODYNAMIKA ŽENSKÉ A MUŽSKÉ GENDEROVÉ IDENTITY

Autor se ve svém článku zabývá rozdílností žen a mužů, a to jak z hlediska jejich prožívání (z pohledu zevnitř), tak i z hlediska popisu jejich vztahové dynamiky a chování. Snaží se překonat současnou dichotomii mezi formováním osobnosti kulturně-politickými vlivy a genuinním vývojem od narození, kterému se podrobně věnuje.

Číst více

TÉMA:GENDER III

CHVÁLA V.: RODINA SE MĚNÍ.NE VŠECHNY VARIANTY JSOU PRO DĚTI STEJNĚ UŽITEČNÉ.

O tom, že se uspořádání dospělých kolem dětí přiváděných na svět v liberální společnosti proměňuje, nemůže být pochyb. Dospělé už nikdo nenutí, aby své soužití potvrdili sňatkem, nikdo jim nebrání v rozchodu v libovolném okamžiku rodičovství. Být nesezdaný nebo rozvedený je stejně normální, jako být ženatý či vdaná.

Číst více

VÝZKUM

KASIA KOZLOWSKAA,B*, CATHERINE CHUDLEIGHA, GEORGIA MCCLUREA, ANN M. MAGUIREB,C AND GEOFFREY R. AMBLERB,C: VZORCE CITOVÉ VAZBY U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH S GENDEROVOU DYSFORIÍ (PSYCHOSOM 2023; 21 (3-4), PP. 117-142)

Předkládaná studie zkoumá vzorce citové vazby (attachment/ obranné postoje) a míru nevyřešených ztrát/traumat u dětí a dospívajících, kteří se prezentují na specializovaném pracovišti (multidisciplinární genderová služba).

Číst více