Eseje 1-2017

Růžička J.: Novoroční úvahy

Co nás lidi bytostně určuje je svoboda. Svoboda jako bytostný znak člověka. Bez ní je lidská existence, lidský osobní i společenský život nemyslitelný. Je základním předpokladem lidství, je jako vzduch, který samozřejmě a neustále dýcháme. O její důležitosti se dozvídáme, když začíná chybět, její význam poznáváme až tehdy, až když už jsme zotročení a vyvlastněni ze svých práv, až je nám upřena důstojnost, jméno a význam, pošlapána hrdost a čest, uzavřeny naděje.

Číst více

ETIKA

MAGDALENA E. JEŽKOVÁ: SPIRITUÁLNÍ ZAKOTVENÍ JAKO FAKTOR ZDRAVÍ – OSOBNÍ KAZUISTIKA. s.132-137

Helen Flanders Dunbar(ová), absolventka teologické fakulty a významná osobnost psychosomatické medicícny, považovala náboženství za sjednocující sílu v osobním životě a silně akcentovala jeho vliv na uzdravování i osobnostní rozvoj.

Číst více