ETIKA

KLÁRA DOLÁKOVÁ: KOMPLEMENTÁRNÍ A ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ Z POHLEDU ETIKY: PŘEHLED ODBORNÉ TUZEMSKÉ LITERATURY. (PSYCHOSOM 21; (1-2) 2023,s. 39-53)

Teoretická východiska: Komplementární a alternativní medicína (dále jen CAM) se celosvětově těší značné popularitě. V řadě zemí dochází k integraci vybraných metod CAM do tamních systémů zdravotní péče (např. Švýcarsko, Německo, Velká Británie). Začleňování vybraných metod CAM do národních systémů zdravotní péče podporuje také Světová zdravotnická organizace v dokumentu Strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023.

Číst více