Psychosom 4/2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OBSAH


Uzávěrka čísla 4/2014 dne 1. 12. 2014, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 11. 2014. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. The articles are peer-reviewed. ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903 Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2015, a do kterého byl zařazen také PsychoSom. Vychází 4× ročně PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0