Ročník 2014

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Rejstřík autorů
 • Friedrichová J. Moje osobní zkušenost ve Středisku komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci pro praxi 197-198 2014; 13 (3)
 • Fürst A. Psychosomatici – disidenti medicíny? z konferencí 312-316 2014; 13 (4)
 • Fürst A. 25 let SKT v Liberci – příležitost k osobnímu zamyšlení pro praxi 199-201 2014; 13 (3)
 • Honzák R. De morbo telephonico (Nové nemoci) úvahy, eseje 140-143 2014; 13 (2)
 • Honzák R. A ty se nermuť, že už nejsme děti, že já jsem muž a že ty jsi žena recenze 323-324 2014; 13 (4)
 • Honzák R. Sůl nad zlato pro potravinářské a farmaceutické firmy; pro lidi ne úvahy, eseje 143-145 2014; 13 (2)
 • Honzák R. Co stojí za čtvrtstoletým úspěchem a co tedy stojí za následování pro praxi 206-209 2014; 13 (3)
 • Honzák R., Chvála V. Psychosomatická medicína pro praxi 97-108 2014; 13 (2)
 • Chvála V. Končí život v mezerách? editorial 95-96 2014; 13 (2)
 • Chvála V. Čtvrt století s psychosomatickými pacienty v SKT Liberec: pohled do zpětného zrcátka pro praxi 176-196 2014; 13 (3)
 • Chvála V. Povzbuzující zpráva na konci roku editorial 264-265 2014; 13 (4)
 • Chvála V., Trapková L. Čas, který hraje roli editorial 4-7 2014; 13 (1)
 • Ježorská Š., Vévoda J., Petrášová H., Ivanová K. Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem výzkum 120-127 2014; 13 (2)
 • Juračková, P. Stydlivost ve vztahu k vybraným psychickým poruchám a osobnostním rysům. výzkum 274-287 2014; 13 (4)
 • Kodyšová, E. Proč jsou některé ženy s porodem nespokojené: psychologické a biologické koreláty percepce sociální opory při porodu teorie 25-34 2014; 13 (1)
 • Komárek S. Duše a tělo filosofie 128-134 2014; 13 (2)
 • Křížová E. K alternativám v medicíně neboli k odlišnosti, jinakosti a různorodosti v léčení teorie 266-273 2014; 13 (4)
 • Masner O. Psychosomatická medicína ve Vídni aneb nesnesitelná lehkost léčení zprávy 151-153 2014; 13 (2)
 • Petišková M. Zdravice k 25. výročí založení SKT pro praxi 204-205 2014; 13 (3)
 • Petrůjová T., Procházka R. Komplexní přístup lékařů k pacientům výzkum 214-224 2014; 13 (3)
 • Plchová R., Kabát J. Psychosomatické vzdělávání, vyšetření a léčení: Psychosomatická klinika v Praze studentské práce 48-57 2014; 13 (1)
 • Poněšický J. Bio-psycho-socio-filosofické pojetí psychosomatiky. Příspěvek k identitě psychosomatika/y teorie 109-119 2014; 13 (2)
 • Poněšický J. Tělo – mozek – psyché, nový koncept psychosomatiky? filosofie 289-293 2014; 13 (4)
 • Siřínek J. Pesso Boyden Psychomotorická Terapie v individuální, klinicko-psychologické praxi pro praxi 8-24 2014; 13 (1)
 • Skorunka D. V zajetí nálepek a kategorií aneb Noam Chomsky v České republice úvahy, eseje 301-311 2014; 13 (4)
 • Skorunka D. Veni, vidi, reveniam! zprávy 317-321 2014; 13 (4)
 • Šikl J. Psychoterapie jako spirituální praxe úvahy, eseje 294-300 2014; 13 (4)
 • Šimek J. Fenomén SKT Liberec pro praxi 210-213 2014; 13 (3)
 • Trapková L. Recenze Komárkovy knihy Tělo, duše a jejich spasení recenze 135-137 2014; 13 (2)
 • Trapková L. Jak jsem se přidala a jak vidím SKT dnes pro praxi 201-203 2014; 13 (3)
 • Včelařová H., Bendová M. Hodnocení několika adolescentních dětí s nadváhou a obezitou ze strany významné vrstevnické skupiny jako součást jejich běžné sociální reality výzkum 35-47 2014; 13 (1)
 • Vybíral Z. Vyvzdorované přežití editorial 173-175 2014; 13 (3)

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0