Ročník 2015

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Rejstřík autorů 

autor název složka strana číslo
Balcar K. Rodinná psychosomatika Teorie 170 - 179 2015; 13/3
Burian J. Mysl a modely Teorie 35 - 58 2015; 13/1
Černá M. Svépomocná příručka pro sestry, Radkin Honzák, Galén, Praha Recenze 211 2015; 13/3
Doubková I. Vzpomínky na ortopedickou péči Reflexe 26 - 29 2015; 13/1
Honzák R. Nenadávej na zrcadlo Recenze 59 - 60 2015; 13/1
Honzák R. Některé nové poznatky o mechanismu spánku Pro praxi 91 - 101 2015; 13/2
Honzák R. Co potřebujeme my, kteří nejíme brouky Recenze 147 - 148 2015; 13/2
Honzák R. Nefreudovské nevědomí Recenze 149 2015; 13/2
Honzák R. Lidský faktor prizmatem placebo efektu Recenze 212 2015; 13/3
Honzák R. Sedmdesát let Heleny Haškovcové Společnost 216 - 217 2015; 13/3
Honzák R. Oliver Sacks, neurolog, který znal lidskou duši Společnost 218 2015; 13/3
Honzák R. Jak vidím psychosomatiku aneb PF 2016 Editorial 238 - 239 2015; 13/4
Honzák R. Thersitův komplex Reflexe 283 - 285 2015; 13/4
Honzák R. Knížka, která není o psychosomatické medicíně. Recenze 290 2015; 13/4
Honzák R. Upozornění na pár zajímavých knih Recenze 291 2015; 13/4
Honzák R., Strunzová V., Janoušková L., Moravcová M. Mánie po klarithromycinu Kazuistika 8 - 20  2015; 13/1
Chvála V. Naše medicína potřebuje psychosomatický přístup, ale neví o tom. Editorial 4 - 6 2015; 13/1
Chvála V. Jsou protimedicínské knihy nutně také proti lékařům? Recenze 61 - 63 2015; 13/1
Chvála V. Daleká je cesta… Editorial 89 - 90 2015; 13/2
Chvála V. První tisíciletý člověk je skoro zde Editorial 167 - 169 2015; 13/3
Chvála V. Jak (ne)odradit lékaře od psychosomatiky? Recenze 286 - 289 2015; 13/4
Chvála V. a kol. Neznalost pracovníků ZP může vést k poškozování pacientů Etika 214 - 215 2015; 13/3
Chvála V., Honzák R., Masner O., Ročňová M., Seifert M., Trapková L., Seifert B.  Psychosomatické poruchy a lékařsky nevysvětlené příznaky Pro praxi 240 - 265 2015; 13/4
Irmiš F. Je to lepší? Reflexe 34 2015; 13/1
Jandourková D., Týkalová J. Psychosomatika v  rehabilitaci: Týmová spolupráce Z konferencí 133 - 135 2015; 13/2
Kabát J. Náháéána, námanétáno… Z konferencí 222 2015; 13/3
Kalábová H. Chronický únavový syndrom – onticita a ontologie nemoci Filosofie 189 - 202 2015; 13/3
Kohút J. Creating Connections 2015 – Reziliencia Z konferencí 220 - 221 2015; 13/3
Loew T. H. Psychosomatická terapie musí být blíže životu Koncepce 121 - 130 2015; 13/2
Loew T. H. Psychosomatika je vynikající pole pro současný moderní výzkum Koncepce 203 - 209 2015; 13/3
Mazúchová L., Kelčíková S., Markusová K.  Informovanosť žien o nežiaducich účinkoch a rizikách hormonálnej antikoncepcie Výzkum 266 - 275 2015; 13/4
Mazúchová L., Kelčíková S., Vasiľková P. Prežívanie žien vo vzťahu k popôrodnému bondingu Výzkum 180 - 189 2015; 13/3
Poněšický J. Balintovská skupina: Intersubjektivita v psychoterapii Pro praxi 22 - 24 2015; 13/1
Stackeová D. Využití kinezioterapie v terapii psychosomatických pacientů Teorie 102 - 112 2015; 13/2
Vácha M. O. Zdraví je celek. Opravdu. Filosofie 113 - 120 2015; 13/2
X. Y. Rozhovor somatického lékaře s pacientkou Reflexe 30 - 34 2015; 13/1
Zatloukal L. Konec komplexů z komplexní medicíny? Reflexe 276 - 282 2015; 13/4

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0