Psychosom 4/2015

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OBSAH


Uzávěrka čísla 4/2015 dne 15. 12. 2015, recenzní řízení bylo uzavřeno 1. 12. 2015. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio a Pencil Skatch. Internetová verze běží na otevřené platformě WordPress na adrese www.psychosom.cz u poskytovatele Wedos. ISSN2336-7741 (Print) /ISSN1214-6102 (Online) / MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903 Časopis byl zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR od r. 2015 Vychází 4× ročně

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0