Psychosom 1/2015

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

OBSAH


Uzávěrka čísla 1/2015 dne 31. 5. 2015, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 1. 2015. Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio a Pencil Skatch. Internetová verze běží na otevřené platformě WordPress.            © LIRTAPS, o. p. s. PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903  Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 299. zasedání dne 28. 11. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který bude použit pro hodnocení v roce 2015, a do kterého byl zařazen také PsychoSom. ISSN 2336-7741 (Print), ISSN 1214-6102 (Online) ,MK ČR E 187 84, Vychází 4× ročně

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0