VĚDA KRÁTCE I

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JAK ZVLÁDAJÍ RODIČOVSTVÍ ADOPTOVANÍ LIDÉ?

Nový výzkum se zabývá problémy, kterým čelí adoptovaní lidé, když se stanou rodiči. Studie zkoumala životní zkušenosti adoptovaných lidí ve Velké Británii poté, co se stali rodiči. Až dosud byl výzkum v této oblasti velmi omezený a neměl tendenci zahrnovat zkušenosti adoptovaných mužů jako otců.


Rodičovství je vždy náročné, ale pro adoptované lidi to může být mimořádně náročné a také výjimečné – podle výzkumu University of East Anglia. Nová studie je první, která zkoumá životní zkušenosti adoptovaných lidí ve Velké Británii v této situaci. A zjišťuje, že mívají problémy, které souvisejí s jejich adopcí a s těžkými zkušenostmi z jejich minulosti – souvisejícími se ztrátou, odmítnutím, zneužíváním a zanedbáváním.
Kvůli těmto obtížným raným zkušenostem se mnoho adoptovaných dětí potýká se značnými problémy, zejména jako teenageři a mladí dospělí.
Šlo o problémy s duševním zdravím, emoční potíže a potíže s chováním, vzdělání a zaměstnání, problémy ve vztazích a zneužívání návykových látek. Situace vlastního rodičovství byla často klíčovým bodem obratu a motivací změnit svůj život.
Vedoucí výzkumná pracovnice profesorka Beth Neilová ze Školy sociální práce UEA uvedla: „Adopce je událost, která mění život, a je opravdu důležité pochopit, jak jsou lidé ovlivněni po celý svůj život – nejen v dětství… Chtěli jsme lépe porozumět problémům, jimž čelí lidé, kteří byli adoptováni, když se sami stávají rodiči.“
Tým pracoval s 20 adoptovanými muži a 20 adoptovanými ženami, kteří byli dotazováni na své zkušenosti. Většina účastníků byla ve věku 20 až 30 let a všichni byli adoptováni ve věku do 12 let – přičemž dvě třetiny byly adoptovány prostřednictvím systému ochrany dětí. Téměř čtvrtina rodičů ve studii nežila se svými dětmi – včetně některých, kteří sami ztratili své děti kvůli péči nebo adopci.
Profesor Neil řekl: „Vedli jsme je k tomu, aby rozdělili svůj život do klíčových kapitol a mluvili o světlých a slabých a zlomových bodech, které pro ně byly nejdůležitější. Chtěli jsme porozumět životním příběhům adoptovaných lidí jejich vlastními slovy. Zjistili jsme, že když se adoptovaní lidé stanou rodiči, může se objevit spousta problémů, které souvisejí s jejich adopcí a s těžkými zkušenostmi z minulosti, jako jsou problémy se ztrátou, odmítnutím, zneužíváním a zanedbáváním. Pro některé znamenalo jejich první dítě setkání s první osobou v životě, k níž byli vázáni biologickým spojením. Jiní se báli, že se svým dítětem nebudou mít pouto nebo že je jejich dítě odmítne.“
Odkaz na článek:
Elsbeth Neil, Julia Rimmer, Irina Sirbu: „How do adopted adults see the significance of adoption and being a parent in their life stories? A narrative analysis of 40 life story interviews with male and female adoptees“ Children and Youth Services Review 2023; 155: 107267 DOI: 10.1016/j.childyouth.2023.107267

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0