KRÁTCE 2

UKAŽTE DĚTEM, KOHO LÍBÁTE!

DĚTI MOHOU POZNAT, KDO MÁ BLÍZKÉ VZTAHY, NA ZÁKLADĚ JEDNOHO KLÍČE: SDÍLENÍ SLIN.
Ukázalo se, že sdílení jídla a líbání patří mezi signály, které děti používají k interpretaci svého sociálního světa (20. ledna 2022, Zdroj: Massachusetts Institute of Technology).

Číst více

KRÁTCE 3

CHCETE-LI, ABY SE VAŠE DÍTĚ V DOSPÍVÁNÍ VYZNALO VE SVÝCH VZTAZÍCH, VĚNUJTE SE MU HNED V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA.

Mezilidská důvěra je klíčovou součástí zdravých vztahů. Když komunikujeme s cizími lidmi, rychle odhadneme, zda jim můžeme věřit. A tyto důležité sociální dovednosti mohou být formovány naším nejranějším vztahem s pečovateli. Adolescenti, kteří měli jako batolata nejistý vztah ke svým matkám, podle nové studie s větší pravděpodobností přeceňují důvěryhodnost cizích lidí.

Číst více

VĚDA KRÁTCE

  • ŽE BY ŽENY BYLY MANIPULATIVNĚJŠÍ NEŽ MUŽI?
  • PSYCHOLOGICKÉ DŮSLEDKY PANDEMIE?
  • KDY BUDOU MÍT DOSPÍVAJÍCÍ S PPP DOSTATEČNOU PÉČI?...
  • PŘEDSUDKY K HRANIČNÍ PORUŠE OSOBNOSTI?
  • JAK ROZUMÍME FUNKČNÍM NEUROLOGICKÝM PORUCHÁM?
  • JAK PEČUJEME O PACIENTY S FUNKČNÍMI NEUROLOGICKÝMI PORUCHAMI?
  • JAKÉ VZORCE PŘIPOUTÁNÍ MAJÍ DOSPÍVAJÍCÍ S GID?
  • DOBRÉ POSTŘEHY Z WUCHANU O PSYCHOSOMATICE?
Číst více

VĚDA KRÁTCE 1

PROTI DEPRESI, ÚZKOSTI, BEZ OHLEDU NA NEPŘÍZNIVÉ ZÁŽITKY Z DĚTSTVÍ

Studie Kolumbijské univerzity zjistila, že pozitivní vztahy s rodiči a dalšími dospělými během dětství jsou spojeny s lepším duševním zdravím v dospělosti, bez ohledu na vystavení nepříznivým zážitkům z dětství.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 2

CO SE DĚJE V MOZKU PŘI VZPOMÍNKÁCH NA TRAUMA?
Je dobře známo, že lidé, kteří prožili traumatické události, jako je sexuální napadení, domácí násilí nebo násilné boje, mohou pociťovat příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD), včetně děsivých flashbacků, silné úzkosti a nekontrolovatelných myšlenek na incident. Ale co přesně se děje v mozku pacientů s PTSD, když si vybavují tyto traumatické události?

Číst více

VĚDA KRÁTCE 2

PĚT FAKTORŮ, KTERÉ ZAJISTÍ, ŽE DÍTĚ PROSPÍVÁ

Existují základní zdroje, které každé dítě potřebuje, aby mělo co nejlepší šanci vyvinout se ve zdravého, dobře fungujícího člověka.
Každému se může zdát jasné, že dítě potřebuje 1) péči, 2) spánek, 3) jídlo, 4) stimulaci a 5) bezpečí, ale „nikdo se na to nijak zvlášť nezaměřil nebo neupřednostnil důležitost těchto potřeb během vývoje plodu a v prvním roce života, aby se zlepšily kritické vývojové výsledky,“ řekla Joan Luby, vedoucí týmu, který se věnoval výzkumu a spoluautorka práce.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 3

JAK DOBRÝ JE NÁPAD ZRUŠIT RODINU?SILNÉ VZTAHY MEZI DOSPÍVAJÍCÍMI A RODIČI VEDOU K LEPŠÍM DLOUHODOBÝM ZDRAVOTNÍM VÝSLEDKŮM U MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Vědci zjistili, že dospívající, kteří uvádějí silné vztahy se svými rodiči, mají lepší dlouhodobé zdravotní výsledky. Výsledky studie naznačují, že investice do zlepšení vztahů mezi rodiči a dospívajícími by mohly pomoci zlepšit celkové zdraví, duševní zdraví a sexuální zdraví a zároveň snížit užívání návykových látek v mladé dospělosti. 

Číst více

VĚDA KRÁTCE 3

NOVÁ STUDIE MŮŽE ROZŠÍŘIT OBRAZ DŮSLEDKŮ NEPŘÍZNĚ OSUDU V DĚTSTVÍ

Výzkumný tým zkoumal souvislost mezi nepříznivými zážitky z dětství a rizikem problémů s duševním zdravím v pozdějším životě. Vědci zjistili, že riziko duševních chorob v pozdějším věku u těch, kteří v dětství zažívají významnou nepřízeň osudu, lze částečně vysvětlit faktory sdílenými členy rodiny, jako je genetika a prostředí. Několik předchozích studií ukázalo, že lidé, kteří zažili různé typy nepříznivých zážitků z dětství, mají vyšší riziko, že budou později v životě trpět psychiatrickým onemocněním.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 4

CHYTRÉ TELEFONY S MÍROUVÍCE NEŽ 4 HODINY KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍMI RIZIKY PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Nová studie na více než 50 000 korejských dospívajících prokázala, že používání smartphonu déle než 4 hodiny denně vede k vyšší míře nepříznivého duševního zdraví a užívání návykových látek. Jin-Hwa Moon a Jong Ho Cha z Hanyang University Medical Center v Koreji a jejich kolegové prezentují tato zjištění v časopise PLOS ONE s otevřeným přístupem 6. prosince 2023.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 4

ZLEPŠENÍ NÁLADY SNIŽUJE ZÁNĚT U CROHNOVY CHOROBY

Nový výzkum ukazuje, že intervence, které zlepšují náladu, mohou snížit úroveň zánětu u lidí se zánětlivým onemocněním střev o 18 procent ve srovnání s neprovedením žádné intervence do nálady.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 5

VÝZKUMNÍCI VOLAJÍ PO VĚTŠÍ JASNOSTI OHLEDNĚ TOHO, CO PŘEDSTAVUJE „PROBLÉM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ"Nový přehled teoretických modelů používaných po celém světě k hodnocení, diagnostice, výzkumu a léčbě problémů s duševním zdravím zdůraznil širokou škálu přístupů, které existují.

Číst více

VĚDA KRÁTCE 6

JÍT NAD RÁMEC ANGLIČTINY JE PRO OCHRANU PŘÍRODY ZÁSADNÍ

Výzkum v jiných jazycích, než v angličtině je kriticky důležitý pro zachování biodiverzity a podle mezinárodního výzkumného týmu je v mezinárodním měřítku šokujícím způsobem nedostatečně využíván.

Číst více

VĚDA KRÁTCE I

JAK ZVLÁDAJÍ RODIČOVSTVÍ ADOPTOVANÍ LIDÉ?

Nový výzkum se zabývá problémy, kterým čelí adoptovaní lidé, když se stanou rodiči. Studie zkoumala životní zkušenosti adoptovaných lidí ve Velké Británii poté, co se stali rodiči. Až dosud byl výzkum v této oblasti velmi omezený a neměl tendenci zahrnovat zkušenosti adoptovaných mužů jako otců.

Číst více