VĚDA KRÁTCE 2

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

CO SE DĚJE V MOZKU PŘI VZPOMÍNKÁCH NA TRAUMA?
Je dobře známo, že lidé, kteří prožili traumatické události, jako je sexuální napadení, domácí násilí nebo násilné boje, mohou pociťovat příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD), včetně děsivých flashbacků, silné úzkosti a nekontrolovatelných myšlenek na incident. Ale co přesně se děje v mozku pacientů s PTSD, když si vybavují tyto traumatické události?

Vzpomíná se na ně stejně jako na ztrátu milovaného domácího mazlíčka – nebo na relaxační procházku po pláži? Nová studie, kterou společně vedli vědci z Yaleovy univerzity, zjistila, že mozková aktivita vyvolaná vzpomínkami na traumatické zážitky u lidí s PTSD se ve skutečnosti výrazně liší od té, která se objevuje při vzpomínkách na smutné nebo „neutrální“ životní zkušenosti.
Ve studii, která zahrnovala 28 různých pacientů s diagnózou PTSD, vědci zjistili, že mozkové vzorce byly konzistentní u všech jedinců, když si vzpomněli na své typičtější životní zkušenosti. Ale když si připomněli traumatické události z minulosti, nervové reakce se mezi jednotlivci výrazně lišily. „Když si lidé vybavují smutné nebo neutrální události ze svých minulých zkušeností, mozek vykazuje vysoce synchronní aktivitu u všech pacientů s PTSD,“ řekl Ilan Harpaz-Rotem, profesor psychiatrie a psychologie na Yaleově univerzitě a spoluautor článku. „Vůbec se nepodobají vzpomínkám.“
V rámci studie se výzkumníci zeptali každého z 28 účastníků na řadu otázek, které se týkaly jejich traumatických zážitků, událostí v jejich životě, které způsobily smutek (jako je smrt člena rodiny), a okamžiků, kdy se cítili uvolněně. Příběh každého člověka byl sepsán a poté mu přečten, zatímco podstupoval vyšetření fMRI (funkční magnetická rezonance), které se používá k mapování mozkové aktivity na základě průtoku krve. Výzkumníci zjistili, že aktivita v hipokampu – oblasti mozku, která formuje vzpomínky na naše zážitky – sledovala podobné vzorce aktivity u všech subjektů, když jim byly připomenuty smutné nebo relaxační zážitky z jejich života, což naznačuje typické normální formování paměti.
Ale když jim byly přečteny příběhy o jejich traumatických zážitcích, podobnosti v hipokampální aktivitě mezi členy skupiny zmizely. Místo toho hipokampus každého subjektu vykazoval vysoce individualizovanou a fragmentovanou aktivitu, na rozdíl od synchronnějších vzorců mozkové aktivity během normálního formování paměti. Výsledky by mohly vysvětlit, proč mají pacienti s PTSD potíže vybavit si traumatické zážitky koherentním způsobem, a naznačují, proč tyto minulé zkušenosti mohou vyvolat invalidizující příznaky, říkají vědci.
„Tyto poznatky mohou pomoci psychoterapeutům vést pacienty s PTSD k tomu, aby rozvíjeli příběhy o svých zkušenostech, které jim mohou pomoci eliminovat pocit bezprostředního ohrožení způsobený jejich traumatem,“ řekl Harpaz-Rotem.
Zdroj: Perl, O., Duek, O., Kulkarni, K.R. et al. Neural patterns differentiate traumatic from sad autobiographical memories in PTSD. Nat Neurosci, 2023 DOI: 10.1038/s41593-023-01483-5

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0