VĚDA KRÁTCE 5

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

VÝZKUMNÍCI VOLAJÍ PO VĚTŠÍ JASNOSTI OHLEDNĚ TOHO, CO PŘEDSTAVUJE „PROBLÉM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ"Nový přehled teoretických modelů používaných po celém světě k hodnocení, diagnostice, výzkumu a léčbě problémů s duševním zdravím zdůraznil širokou škálu přístupů, které existují.

Teoretické modely odkazují na teorii nebo soubor teorií, které se snaží vysvětlit, jak by měl být problém chápán a jak by se na něj mělo reagovat. Model problémů s duševním zdravím odkazuje na příčiny a charakteristiky tohoto stavu.
Výzkumníci z University of Bath (Velká Británie) a Bern University of Applied Sciences (Švýcarsko) prozkoumali více než 100 publikací, které nějakým způsobem odkazovaly na „duševní zdraví“ nebo „duševní nemoc“, a identifikovali přibližně 34 různých teoretických modelů, které používají praktici, výzkumní pracovníci a uživatelé služeb duševního zdraví k pochopení povahy problémů duševního zdraví. Důležité je, že nenašli žádná kritéria, která by mohla být použita k upřednostnění toho, proč by jeden model mohl být použit před jiným. To je podle nich důležité, protože to, jak jsou problémy s duševním zdravím chápány, má trvalé důsledky pro to, jak jsou lidé s duševními problémy hodnoceni a podporováni. Modely sahaly od těch biologických (zaměřených na problémy s tělem nebo mozkem) přes psychologické (zaměřené na mysl a chování), sociologické (zaměřené na to, jak sociální okolnosti ovlivňují lidi) až po modely, které byly založeny na spotřebitelských a kulturních úvahách (jež odrážejí zkušenosti lidí, kteří byli léčeni službami duševního zdraví, a zvažují, jak by měla být léčba přizpůsobena různým kulturám).
Zatímco dříve se politici a odborníci z praxe snažili vytvořit konsenzus ohledně používání takzvaných „bio-psycho-sociálních modelů“ – což je souhrnný termín, který čerpá z prvků všech různých modelů – zdá se, že tento konsenzus se rozpadá. Tým publikoval svůj přehled v časopise Journal of Mental Health tvrdí, že jeho zjištění mají důležité důsledky vzhledem k prudkému nárůstu diagnostikovaných problémů s duševním zdravím. Podle Nadace pro duševní zdraví se odhaduje, že jen za poslední týden se každý šestý z nás setkal se společným problémem duševního zdraví. Tato čísla však závisí na tom, jak je problém duševního zdraví chápán a měřen. Spolupracovník Dr. Jeremy Dixon z katedry sociálních a politických věd a Centra pro analýzu sociální politiky na University of Bath vysvětluje: „Nejistota ohledně toho, co představuje problém duševního zdraví, se v posledních desetiletích stala výraznější kvůli nárůstu počtu duševních poruch identifikovaných v příručkách, které používají praktičtí lékaři a psychiatři.“
Profesor Dirk Richter z Bernské univerzity aplikovaných věd dodává: „Problémy duševního zdraví jsou často prezentovány jako něco, co chápe medicína a psychiatrie. Přesto se stále diskutuje o tom, co přesně jsou problémy duševního zdraví a jak by se měly léčit. Ty nejsou jen akademické. Otázky jako Co jsou problémy s duševním zdravím? nebo Co se počítá jako duševní onemocnění? mají dopad na systémy zdravotní péče. Mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, kdo by mohl získat službu duševního zdraví a jak by mohlo být interpretováno chování, jako je agrese.“
„Jedním ze způsobů, jak se z tohoto problému dostat, by mohlo být zeptat se uživatelů služeb, který model považují za nejvhodnější pro ně a jejich léčbu. Důsledkem by však bylo, že nemedicínské modely by se mohly stát důležitějšími, než by byli kliničtí lékaři ochotni akceptovat.“
Vzhledem k široké škále modelů, které odborníci používají, výzkumníci nyní volají po větší jasnosti ohledně toho, jak různé a potenciálně kontrahující modely duševního zdraví mohou být použity v praxi. Argumentují tím, že tato debata vyžaduje větší zapojení nelékařských profesí a uživatelů služeb.
„Praktici v oblasti duševního zdraví mají tendenci říkat, že ve své každodenní práci používají bio-psycho-sociální model, ale náš výzkum ukazuje, že tento model se rozpadá. Zatímco tomuto oboru dominovala psychiatrie a psychologie, nyní začínají být slyšet pohledy uživatelů služeb a dalších odborníků, jako jsou zdravotní sestry a sociální pracovníci,“ dodává Dr. Dixon.
Zdroj: Univerzita v Bathu. „Researchers call for greater clarity over what constitutes ‘a mental health problem.“ ScienceDaily. ScienceDaily, 11. února 2022. 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0