KRÁTCE 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

POTENCIÁLNÍ ROLE OBLASTÍ MOZKU VE STRESU A KVALITA METOD VYVOLÁVAJÍCÍCH STRES

Různé experimentální metody údajně vyvolávající stres byly metaanalyticky sledovány. Šlo o 31 studií s použitím funkční magnetické rezonance, kdy zátěžové testy byly aplikovány celkem 1279 pokusným osobám a zjišťována přitom aktivace mozkových struktur podílejících se na stresové odpovědi. Sledované oblasti zahrnovaly následující struktury:


Insula je mimo jiné spojena s vnímáním bolesti, sebeuvědoměním a sociálním vnímáním a integruje smyslové a vnitřní emoční informace. Dále se podílí na řízení reakce na hormonální stres. Claustrum je také zodpovědné za integraci různých informací a je důležité pro vědomí. Aktivace těchto regionů podle výzkumníků naznačuje, že účastníci studie směřují svou pozornost směrem dovnitř na své emoční procesy, když jsou ve stresu. Dolní frontální gyrus je zodpovědný za sémantické a fonologické zpracování a za pracovní paměť. „K aktivaci pravděpodobně dochází, protože mnoho metod vyžaduje náročné kognitivní úkoly. Nucleus lentiformis; toto jádro je spojeno s pohybem a koordinací. Jeho role v kontextu stresu není známa. „Spekulujeme, že akutní stres vede ke zvýšení celkového svalového napětí a přípravě na možnou reakci na boj nebo útěk,“ vysvětluje Gesa Berretz.
Analýza také zjistila, že použité metody do značné míry dosáhly konzistentních výsledků, a proto se jeví jako vhodné pro vyšetřování stresu. Pouze dvě metody, zvané Cyberball a expozice averznímu materiálu, představovaly výjimky. V první metodě byly subjekty sociálně vyloučeny během virtuální míčové hry. Vzorek mozkové aktivity vyvolaný tímto zátěžovým testem ukázal menší překrývání s aktivačními vzory z jiných metod. Během averzního sledování sledují subjekty znepokojivé filmové scény s násilným obsahem, zatímco za kontrolovaných podmínek jim je zobrazen neutrální filmový materiál. V některých experimentech zahrnujících tuto metodu metaanalýza nezjistila žádné rozdíly mezi podmínkami stresu a kontroly. Výsledkem je, že podle výzkumníků je třeba věnovat zvláštní pozornost interpretaci studií, které používají tyto metody.

Berretz G, et al.: The brain under stress—A systematic review and activation likelihood estimation meta-analysis of changes in BOLD signal associated with acute stress exposure. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2021; 124: 89 DOI: 10.1016/j.neubiorev.2021.01.001

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0