KRÁTCE 2

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

UKAŽTE DĚTEM, KOHO LÍBÁTE!

DĚTI MOHOU POZNAT, KDO MÁ BLÍZKÉ VZTAHY, NA ZÁKLADĚ JEDNOHO KLÍČE: SDÍLENÍ SLIN.
Ukázalo se, že sdílení jídla a líbání patří mezi signály, které děti používají k interpretaci svého sociálního světa (20. ledna 2022, Zdroj: Massachusetts Institute of Technology).

Mohlo by se zdát, že extrémní hygienismus západních společností postupně likviduje všechno „nehygienické“, kam by mohlo spadat třeba i líbání. Covidová pandemie s všudypřítomnými rouškami učinila ze slin téměř biologickou zbraň. Ale pozor! Sliny a jejich sdílení jsou nejspíš významným sociálním signálem pro nejmenší z nás, jak ukazuje výzkum vědců z MIT. Naučit se orientovat v sociálních vztazích je dovednost, která je zásadní pro přežití v lidských společnostech. Pro batolata a malé děti to znamená naučit se, na koho se mohou spolehnout, že se o ně postará.
Neurovědci z MIT nyní identifikovali specifický signál, který malé děti, a dokonce i kojenci používají k určení, zda mají dva lidé silný vztah a vzájemnou povinnost si pomáhat. Rozhodující je, zda se tito dva lidé líbají, sdílejí jídlo nebo mají jiné interakce, které zahrnují sdílení slin.
V nové studii vědci ukázali očekávání dětí, že jedinci sdílející sliny si přijdou na pomoc v nouzi mnohem častěji než jedinci sdílející jen hračky nebo komunikující jinými způsoby, nezahrnujícími výměnu slin. Zjištění naznačují, že děti mohou pomocí těchto signálů zjistit, kdo kolem nich s největší pravděpodobností nabídne pomoc.
„Děti dopředu nevědí, které vztahy jsou ty blízké a morálně závazné, takže se to musí nějak naučit pozorováním toho, co se kolem nich děje,“ cituje Rebecca Saxe, profesora neurověd Johna W. Jarveho, člena McGovernova Institutu pro výzkum mozku na MIT. Hlavním autorem studie, která vyšla v časopise Science, je doktorand MIT Ashley Thomas.
V lidských společnostech lidé typicky rozlišují mezi silnými – „hustými“ (thick) a slabými – „tenkými“ (thin) vztahy. Silné vztahy, které se obvykle vyskytují mezi členy rodiny, se vyznačují silnou úrovní připoutanosti, závazků a vzájemné reakce. Antropologové také pozorovali, že lidé v silných vztazích jsou ochotnější sdílet tělesné tekutiny, jako jsou sliny. (Víme, že ochotně sdílejí i další sekrety. Pozn. red.)
„To nás inspirovalo k otázkám, zda kojenci rozlišují mezi těmito typy vztahů a zda sdílení slin může být opravdu dobrým vodítkem, které by mohli použít k jejich rozpoznání,“ říká Thomas.
Zjištění naznačují, že sdílení slin je pravděpodobně důležitým vodítkem, které pomáhá kojencům dozvědět se o svých vlastních sociálních vztazích a o vztazích lidí kolem nich.
„Obecná dovednost učit se sociálním vztahům je velmi užitečná,“ říká Thomas. „Jedním z důvodů, proč by toto rozlišení mezi silným a slabým vztahem mohlo být důležité zejména pro kojence, především pro lidské děti, které jsou závislé na dospělých déle než mnoho jiných primátů, je to, že by to mohl být dobrý způsob, jak zjistit, kdo jiný může poskytnout podporu, na které závisí přežití.“
Pozoruhodné je, že první část výzkumu proběhla před covidem a další poté, co populace propadla panice z kapénkové infekce. A přeci byly výsledky na rozšířeném souboru stejné.
Chce se nám dodat, že vrozené, popřípadě silné získané (husté) vztahy, mají v rodině jiné vlastnosti než vztahy slabé. Ty první obsahují také biologickou složku, ať už vrozenou, nebo získanou sdílením mikrobiomu. Co jiného asi sdílení slin zajišťuje, že? A že to umí rozpoznat už batolata podle toho, kdo s kým sdílí sliny, by nás nemělo překvapovat. Je však otázka, jak bezpečně se cítí nejmenší člen rodiny, kde se nikdo s nikým nelíbá. A jaký to může mít vliv na vývoj dítěte. Tento výzkum může ještě hodně překvapit!
Odkaz na časopis:
Ashley J. Thomas, Brandon Woo, Daniel Nettle, Elizabeth Spelke, Rebecca Saxe. Rané představy o intimitě: Mladí lidé používají sdílení slin k odvození blízkých vztahů. Science, 2022; 375 (6578): 311 DOI: 10.1126/science.abh1054
V.Ch.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0