KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

CHCETE-LI, ABY SE VAŠE DÍTĚ V DOSPÍVÁNÍ VYZNALO VE SVÝCH VZTAZÍCH, VĚNUJTE SE MU HNED V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA.

Mezilidská důvěra je klíčovou součástí zdravých vztahů. Když komunikujeme s cizími lidmi, rychle odhadneme, zda jim můžeme věřit. A tyto důležité sociální dovednosti mohou být formovány naším nejranějším vztahem s pečovateli. Adolescenti, kteří měli jako batolata nejistý vztah ke svým matkám, podle nové studie s větší pravděpodobností přeceňují důvěryhodnost cizích lidí.

Určitě to není nic nového, ale tentokrát je to vědecky prokázáno: úroveň vztahové vazby mezi matkou a dítětem rozhoduje o tom, jaké vztahy dítě bude vytvářet v dospívání. A jak dobře bude rozpoznávat nedůvěryhodné osoby. Tedy jinak řečeno, jak snadno podlehne špatným vlivům. Pozoruhodné důkazy přinesla nová studie týmu Xiaomei Li z University of Illinois „Vazba mezi batoletem a matkou zmírňuje chování adolescentů a nervové hodnocení“, která vyšla nedávno v časopise Social Cognitive and Affective Neuroscience (2022).
Projekt staví na datech z Children's Social Development Project, longitudinální studie provedené pod vedením Nancy McElwain, profesorky HDFS a spoluautorky článku. V prvním kole sběru dat se 128 batolat a jejich matek zúčastnilo návštěvy v laboratoři, kde výzkumníci pozorovali jejich interakce a hodnotili jejich styl připoutání.
O deset let později, když byly děti v rané pubertě, byly pozvány zpět na druhé kolo studie. Tentokrát chtěli vědci pozorovat, jak adolescenti hodnotili důvěryhodnost cizích lidí. Adolescenti, kteří byli umístěni pod MRI skenerem, si prohlíželi obrázky obličejů a byli požádáni, aby ohodnotili důvěryhodnost každého obličeje na stupnici od 1 do 5. Zároveň MRI skener změřil jejich mozkovou aktivitu. Při hodnocení důvěryhodnosti bylo dospívajícím řečeno, aby zvážili, s jakou pravděpodobností by se obrátili na osobu s žádostí o pomoc nebo pokyny, kdyby byli sami v neznámém městě.
„Adolescenti, kteří měli v minulosti bezpečnou vazbu, vykazovali větší citlivost na nedůvěryhodné podněty ve srovnání s jejich nejistými protějšky,“ říká Li.
„Mohli jsme vidět, jak raná dynamika vztahů během batolecího věku, tedy klíčového období pro sociálně-emocionální vývoj, předpovídala fungování dospívajících, a to i na úrovni mozku.“
Jádrem teorie vazby je, zda dítě důvěřuje svému primárnímu pečovateli, že mu v případě potřeby poskytne teplo a pohodlí. Nekonzistentní nebo nespolehlivá podpora ze strany pečovatele může vést ke vzorci nejisté vazby.
„Vzhledem k tomu, že děti s nejistou vazbou zažily v mládí nedůslednou a nespolehlivou péči, mohou se nyní cíleně vyhýbat negativním sociálním podnětům, může to být obranný mechanismus, aby se chránily. Nedostatek aktivace mozku toto vysvětlení podporuje – naznačuje, že nejistí adolescenti nejsou schopni zpracovávat nedůvěryhodné podněty,“ říká Li.
„Ve srovnání s tím mohou být adolescenti s bezpečnou vazbou v anamnéze otevřenější k přemýšlení a reakci na negativní sociální podněty.“
Zjištění také naznačují, že je důležité, aby byli rodiče otevření negativním emocím svého dítěte, uvádí McElwain.
„Bezpečná vazba se pravděpodobně rozvine, když rodič dokáže přijmout negativní emoce svých dětí a reagovat útěchou a podporou. Když se rodiče vyhýbají řešení negativních emocí svého dítěte, děti mohou zjistit, že tyto emoce jsou 'špatné'.“
„Je v pořádku, když jsou děti naštvané, jsou to důležité, poučné okamžiky, kdy mohou rodiče dětem pomoci, aby se vypořádaly se svými emocemi způsobem přiměřeným jejich věku. Děti tak budou lépe připraveny zapojit se později do čehokoli, co jim přijde do cesty.“
McElwain zdůrazňuje, že účinky raných zkušeností nejsou nevratné.
"Během dospívání dochází k velkému vývoji mozku. Dospívající jsou mnohem lépe schopni vědomě reflektovat své zkušenosti a emoce, je tedy výborná příležitost zasáhnout a změnit vzorce chování, které nefungují dobře. Rodiče, stejně jako ostatní dospělí, například učitelé nebo trenéři, mohou dětem a dospívajícím pomoci, aby se naučili reagovat na negativní sociální podněty nebo sociální situace prostřednictvím otevřené diskuse, hraní rolí a pozitivního modelování."
My bychom dodali, že dobrá vazba s matkou v prvním roce života může hrát významnou roli o deset let později, kdy se dítě začne pohybovat samostatněji ve světě a potřebuje rozeznat důvěryhodné a nedůvěryhodné osoby. Pokud ztrácí důvěru k rodičům, může se ke své škodě navázat na osoby, které mohou svěřenou důvěru zneužít. Především důvěrné skupiny na sociálních sítích si mohu snadno takové dítě získat a podmanit. To se může projevit i nečekaným nárůstem takových zdravotních problémů, jako jsou poruchy příjmu potravy, genderová dysforie nebo stoupající četnost sebepoškozování a sebevražednost dospívajících. Proto s takovou nedůvěrou sledujeme tlak na zkracování doby, po kterou se mohou matky intenzivně starat o novorozence a kojence.
Odkaz na časopis: Xiaomei Li, Nathan A Jorgensen, Nancy L McElwain, Eva H Telzer. Toddler–mother attachment moderates adolescents’ behavioral and neural evaluation of trustworthiness. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2022; DOI: 10.1093/scan/nsac009
V.Ch.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0