KRÁTCE 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

RIZIKO DĚTSKÝCH PSYCHIATRICKÝCH PŘÍZNAKŮ SILNĚ SOUVISÍ S NEPŘÍZNIVÝMI EXPOZICEMI BĚHEM TĚHOTENSTVÍ

SOUHRN: Nepříznivé expozice prostředí během těhotenství-včetně těch, které nastávají před rozpoznáním těhotenství-mají značný vliv na riziko psychiatrických příznaků v dětství. Vědci pracují na objevování, vývoji a implementaci intervencí v raném věku, které mohou zmírnit některá z těchto rizik.

(CHILDHOOD PSYCHIATRIC SYMPTOM RISK STRONGLY LINKED TO ADVERSE EXPOSURES DURING GESTATION)

Zdá se, že škodlivé expozice během těhotenství, včetně těch, které se objevují ještě před rozpoznáním těhotenství, významně zvyšují u dítěte riziko psychiatrických problémů nebo problémů s chováním v raném věku, uvedli vědci z Massachusetts General Hospital.
Ve své studii s 9 290 dětmi ve věku 9 až 10 žijících v 21 komunitách ve Spojených státech vědci zjistili, že u dětí vystavených během těhotenství dvěma nebo více ze šesti nepříznivých expozic byla významně vyšší pravděpodobnost klinicky významných skóre u dítěte v dotazníku CBCL (Kontrolní seznam chování), který označuje vyšší úroveň problémů, jako jsou deprese, poruchy pozornosti nebo úzkost.
Nepříznivé prenatální expozice jsou neplánované těhotenství; užívání alkoholu, tabáku nebo marihuany matkou před rozpoznáním těhotenství; komplikace během těhotenství (jako je vysoký krevní tlak nebo gestační diabetes); a komplikace během porodu. Předčasný porod nebo porod císařským řezem nebyly spojeny se zvýšeným rizikem.
„Zatímco jednotlivě byly tyto faktory dříve spojovány s podobnými riziky v předchozích, často menších studiích, je to poprvé, co se nám podařilo posoudit účinek kumulativních expozic, které byly poměrně dramatické,“ říká hlavní autor Joshua L. Roffman, MD, MMSc, ředitel Mass General Early Brain Development Initiative.
Například zatímco děti, které během těhotenství své matky neměly žádnou expozici, měly pouze 7% šanci na rozvoj klinicky významných psychiatrických symptomů, toto riziko se zvýšilo strmě a lineárně, takže děti se čtyřmi nebo více expozicemi měly 29 % šance na klinicky významné příznaky.
Jak uvedli vědci ve své studii publikované v časopise PLOS ONE s otevřeným přístupem, viděli podobné vzorce napříč řadou konkrétních příznaků, od nálady a úzkosti po poruchy pozornosti a myšlení.
Asociace mezi prenatálními expozicemi a psychiatrickými příznaky v dětství obstála, i když vědci počítali s dalšími faktory, které by mohly zkreslit výsledky, jako je socioekonomický status matky nebo expozice po narození, o nichž je známo, že zvyšují riziko psychiatrických poruch u dítěte, jako je jako traumatizující životní událost.
Aby si ověřili svá zjištění, Roffman a kolegové je také testovali v samostatné skupině sourozenců bez dvojčat, kteří se během těhotenství lišili ve svých expozicích, a i zde údaje ukázaly, že sourozenec s vyšším počtem expozic byl vystaven většímu riziku závažnějších příznaků.
Omezením výsledků je, že jsou založeny na referenci o události matkou během těhotenství, i když frekvence nežádoucích účinků úzce sledovala národní trendy. Studie neměřila účinky mateřských infekcí nebo stresu během těhotenství, ačkoli každá z nich byla také spojena se zvýšeným rizikem v předchozích studiích.
Vzhledem k aditivním účinkům běžných expozic, které studovali, Roffman a jeho kolegové spekulují, že u dětí narozených během pandemie COVID-19 mohla být zvýšena „minimální úroveň“ rizika psychiatrických symptomů.
„Naše zjištění posilují význam prenatálního prostředí pro zdraví mozku a pro snižování rizika psychiatrických symptomů v dětství. To přináší zvýšenou naléhavost potřebě objevovat, vyvíjet a implementovat intervence v raném věku, které zmírňují některá z těchto rizik,“ říká Roffman, který je také docentem psychiatrie na Harvardské lékařské fakultě (HMS).
Zlepšení vývoje dětského mozku a psychiatrického zdraví je hlavním cílem iniciativy Mass General Early Brain Development Initiative, multidisciplinární spolupráce mezi zaměstnanci psychiatrických, porodnických, pediatrických a lékařských oddělení.
Zdroj příběhu:
Materiály poskytnuté Massachusetts General Hospital. Poznámka: Obsah může být upra-vován podle stylu a délky.
Reference časopisu:
Joshua L. Roffman, Eren D. Sipahi, Kevin F. Dowling, Dylan E. Hughes, Casey E. Hopkin-son, Hang Lee, Hamdi Eryilmaz, Lee S.Cohen, Jodi Gilman, Alysa E. Doyle, Erin C. Dunn. Asociace nežádoucího prenatálního vystavení zátěži s dětskou psychopatologií ve studii kognitivního vývoje adolescentního mozku (ABCD). PLOS ONE, 2021; 16 (4): e0250235 DOI: 10,1371 / journal.pone.0250235
Datum: 28.dubna 2021
Massachusetts General Hospital

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0