KRÁTCE 3

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JAKOU DAŇ ZAPLATÍME NA ZDRAVÍ POPULACE, KDYŽ SE V DĚTSTVÍ DĚJÍ ŠPATNÉ VĚCI?

Když jsme lékařskému plénu na odborné schůzi České lékařské společnosti představovali čerstvě lokalizovanou učebnici Základní psychosomatická péče autorů Tress, Krusse a Ott, ozvala se z pléna starší kolegyně, která zrovna listovala v nové knize: „Proboha, zase ty matky!? Už zase prý můžeme za zdraví svých dětí! A já myslela, že už od toho máme pokoj!“

Chápu, že je těžké být matkou a současně pořád slýchávat, čím vším můžeme zkomplikovat svým dětem život. Nejspíš proto jsou mnohem oblíbenější teorie, které nachází pro nemoci na našem chování (zdánlivě) nezávislejší příčiny, jakými jsou třeba geny. Je to bída, další výzkum obrací pozornost spíše ke špatným událostem v dětství než ke genům. Nový výzkum z University of Auckland ukazuje celoživotní daň, kterou mohou nepříznivé události v dětství mít na naše zdraví. Výzkum naznačuje, že špatné duševní zdraví je téměř třikrát častější u lidí na Novém Zélandu, kteří zažili čtyři nebo více "nepříznivých dětských příhod" ve srovnání s lidmi, kteří nezažili žádné.
Studie se zabývala osmi typy dětské nepřízně: Emocionální, fyzické nebo sexuální zneužívání a vyrůstání v domácnosti, kde došlo k násilí, zneužívání návykových látek, duševní nemoci, rozvodu nebo situaci s členem domácnosti významně omezeným na svobodě nuceným pobytem za mřížemi. "Toxické stresory v dětství si mohou vybrat celoživotní daň v mnoha aspektech našeho zdraví," říká docentka Janet Fanslowová ze Školy zdraví populace fakulty lékařských a zdravotnických věd. "Dopady zasahují napříč celou společnost a představují obrovskou zátěž pro rodinu, pro naše zdravotnictví a ekonomiku."
Prožívání dokonce jen jednoho typu dětské nepřízně – například mít člena domácnosti ve vězení nebo být svědkem mezilidského násilí v domácnosti – je spojeno se zvýšeným rizikem špatného duševního zdraví. Prožívání dvou nebo více takových příhod je spojeno s vyšší pravděpodobností postižení a čtyři nebo více s chronickými fyzickými zdravotními problémy.
Zvýšené riziko zdravotních problémů, jako jsou srdeční onemocnění nebo astma, může být spojeno se specifickými typy nežádoucích účinků, podle výzkumníků vedených Dr. Ladanem Hashemim, také z Školy zdraví populace. Vědci analyzovali 2 888 odpovědí na průzkum rodinného násilí na Novém Zélandu z roku 2019, který byl proveden ve Waikato, Northlandu a Aucklandu.
Pravděpodobnost srdečních onemocnění vzrostla u lidí, kteří zažili emocionální nebo sexuální zneužívání, byli svědky mezilidského násilí nebo žili v domácnosti, kde došlo k užívání návykových látek. Pravděpodobnost astmatu se zvýšila u osob z domácnosti se zneužíváním návykových látek, duševním onemocněním nebo rozvodem rodičů.
Mezinárodní výzkum ukazuje, jak nedostatek ochrany v dětství může ovlivnit neurologický a hormonální vývoj, sklon k zánětu, kognitivní, sociální a emocionální kompetence a sklon k rizikovému chování, jako je kouření nebo zneužívání návykových látek. Socioekonomické faktory plně nevysvětlily asociace ve studii Nového Zélandu. "Politika a programy pro řešení dětské chudoby jsou samy o sobě důležité, ale plně nezmírní dopad nepříznivých dětských zkušeností," píší dr. Fanslow, Dr. Hashemi, Dr. Pauline Gulliverová a profesorka Tracey McIntoshová ve výzkumném článku.
Asi 45 procent lidí ve studii nehlásilo žádné nežádoucí dětské příhody. Většina zažila alespoň jednu a jedna ze tří hlásila více než jednu. Ve studii bylo duševní zdraví člověka popsáno jako špatné, pokud bylo diagnostikováno s dlouhodobým stavem nebo nedávno užívalo antidepresiva nebo léky na spaní. Článek "Zkoumání zdravotní zátěže kumulativních a specifických nepříznivých dětských zkušeností na Novém Zélandu: Výsledky populační studie", byl publikován v časopise Zneužívání dětí & Zanedbávání. Zjištění "by měla být podnětem k zavedení rozsáhlých preventivních a intervenčních iniciativ," píší akademici. "Strategie, které se zabývají socioekonomickými nespravedlnostmi, jsou potřebné, ale samy o sobě plně nezmírní důsledky nepříznivých dětských zkušeností." (Chv.)
Zdroj: Ladan Hashemi, Janet Fanslowová, Pauline Gulliverová, Tracey McIntoshová. Zkoumání zdravotní zátěže kumulativních a specifických nepříznivých zkušeností z dětství na Novém Zélandu: Výsledky studie založené na populaci. Zneužívání dětí a zanedbávání, 2021; 122: 105372 DOI: 10.1016/j.chiabu.2021.105372

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0