VĚDA KRÁTCE 6

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JÍT NAD RÁMEC ANGLIČTINY JE PRO OCHRANU PŘÍRODY ZÁSADNÍ

Výzkum v jiných jazycích, než v angličtině je kriticky důležitý pro zachování biodiverzity a podle mezinárodního výzkumného týmu je v mezinárodním měřítku šokujícím způsobem nedostatečně využíván.


Dr. Tatsuya Amano z University of Queensland's School of Biological Sciences vedl celo-světovou studii, která zkoumala národní zprávy o ochraně biodiverzity ve 37 zemích a teritoriích, kde angličtina není úředním jazykem. „Neanglicky psaná literatura je při hodnocení globální biodiverzity téměř zcela opomíjena,“ řekl Dr. Aman. „To znamená, že existuje vážné riziko, že stávající globální hodnocení ve světě přehlížejí důležitou vědu o ochraně přírody tím, že ignorují neanglicky psanou literaturu. Například ve zprávách Mezivládní vědecko-politické platformy pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) je pouze 3,4 procenta referencí publikováno v neanglických jazycích – což je neuvěřitel-ně nízké číslo.“
Tým zjistil, že neanglicky psaná literatura byla široce používána v národních zprávách většiny jednotlivých zemí, ale nedokázala se odrazit v globálních zprávách. Dr. Tatsuya řekl, že navzdory výhodám společného jazyka je pro záchranu světového druhu zásadní rozmanitost vstupů.
„Spolupracovali jsme s více než 100 lidmi, kteří jsou dohromady rodilými mluvčími asi 20 jazyků, abychom identifikovali důležité vědecké poznatky dostupné pouze v nean-glických jazycích. Použití nástrojů strojového překladu by také pomohlo vyřešit tento problém v širším měřítku, ale stále by vyžadovalo ověření lidskými rodilými mluvčími. Efektivní je také rozvoj vícejazyčných databází relevantní literatury, stejně jako jsme to udělali v nedávném článku ve spolupráci s projektem Conservation Evidence. S těmito přístupy by svět mohl využívat nejlepší dostupné vědecké poznatky bez ohledu na jazyk, ve kterém jsou publikovány.“
Zdroj: Univerzita v Queenslandu. „Going beyond English is critical for conservation“ ScienceDaily, 21. března 2023. .

Všechny uvedené výstřižky jsou převzaty ze serveru sciencedaily.com

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0