POLITIKA

STACKEOVÁ D.: ZPRÁVA O SOUČASNÉM STAVU VÝUKY PSYCHOSOMATIKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČR

V tomto článku bychom čtenářům rádi předložili výsledky šetření, jež proběhlo v podzimních měsících roku 2018 na základě iniciativy výboru Společnosti psychosomatické medicíny ČLS s cílem zmapovat současný stav výuky psychosomatiky na vysokých školách v ČR. Jménem výboru jsem jako jeho pověřený člen oslovila proděkany lékařských fakult, dále fakult, na kterých se studují nelékařské zdravotnické obory, obzvláště pak fyzioterapie, a rovněž fakult humanitních, na kterých se studuje psychologie či pedagogika. Primárním cílem šetření však bylo zmapovat stav výuky psychosomatiky u studentů medicíny.

Číst více

POLITIKA II

NÁVRH HLAVNÍCH TEMATICKÝCH OKRUHŮ PRO VÝUKU PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH

Výbor Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP mapuje situaci v pregraduální výuce lékařů z hlediska teorie psychosomatické medicíny. Je jasné, že je jí věnováno velmi málo pozornosti a proto jsou naši lékaři vystaveni v praxi obtížím, které jsou spojeny s psychosomatickými pacienty. Bez znalosti psychosomatiky se pak mnozí z nich uchylují k léčitelským nebo dokonce šarlatánským praktikám a jsou za to ostatními kolegy kritizováni. Ale jak se mají dovědět o psychosomatice? Proto jsme připravili návrh témat, která by bylo třeba vyučovat na lékařských fakultách.

Číst více