PRO PRAXI

IVA JAKLOVÁ: CHRONICKÉ PELVIALGIE

ÚVOD
Jsem lékařka s atestací z rehabilitace. Pracuji ve zdravotnickém zařízení, kde současně ordinuje více rehabilitačních lékařek a lékařů. Pacienti jsou objednáváni kolegyněmi z recepce, zpravidla telefonicky. Při objednávání pacientů není v podstatě možné předem určit, zda pacient bude potřebovat psychosomatickou intervenci. Povětšinou se tedy stane, že si pacienty k následné psychosomatické péči vybírám sama.

Číst více

PRO PRAXI

PROKOPOVÁ M.: SLOVO MÍSTO SKALPELU, ROZHOVOR MÍSTO HOSPITALIZACE ?

V České republice je možné věnovat se psychosomatické medicíně a získat v ní nástavbovou atestaci teprve od r. 2013. Velký zájem o toto vzdělávání mají praktičtí lékaři, na kterých leží tíha prvního kontaktu s nemocnou populací. U nich ale také často zůstávají ti, u kterých po nezbytném vyšetření u specialistů potíže neustupují. V jejich ordinacích proto zůstává většina pacientů s MUS (medicínsky nevysvětlitelný symptom). Dovednost, jak obrátit pozornost správným směrem, tedy k psychosociálním okolnostem stonání, je to, co ilustruje tato kazuistika.

Číst více

PRO PRAXI

VERONIKA ŠÍPOVÁ: OD HUBNUTÍ K OSAMOSTATŇOVÁNÍ

PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP K LÉČBĚ PACIENTA S ATYPICKOU PORUCHOU PŘÍJMU POTRAVY V ORDINACI DĚTSKÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘKY

Číst více