PSYCHOSOM 2/2009

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

obalka2_2009OBSAH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PSYCHOSOM, 2009;7(2) Uzávěrka čísla 2/2009 dne 30. 5. 2009, recenzní řízení bylo uzavřeno 30. 4. 2009 Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. The articles are peer-reviewed. ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84 © LIRTAPS, o. p. s. Toto číslo vyšlo s podporou Nadace zdraví, Preciosa a.s.

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0