PSYCHOSOM 2/2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Obsah 2/2012

 
____________________________________________________________________________________________

Uzávěrka čísla 2/2012 dne 31. 5. 2012, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 5. 2012.

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. The articles are peer-reviewed.

ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84

© LIRTAPS, o. p. s.

PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989
 

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0