PSYCHOSOM 4/2012

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Obsah 4/2012

_______________________________________________________________________________________

Uzávěrka čísla 4/2012 dne 30. 11. 2012, recenzní řízení bylo uzavřeno 15. 11. 2012.Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih a diskusních příspěvků. Foto, grafická úprava: V. Chvála. Fotografie v tomto čísle jsou ze 14. konference psychosomatiky v Liberci The articles are peer-reviewed.ISSN 1214-6102, MK ČR E 187 84© LIRTAPS, o. p. s.PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou:
http://www.medvik.cz/kramerius/handle/ABA008/84989
Vychází s mediální podporou Psychiatrie pro praxi (SOLEN)

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0