VĚDA KRÁTCE 4

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ZLEPŠENÍ NÁLADY SNIŽUJE ZÁNĚT U CROHNOVY CHOROBY

Nový výzkum ukazuje, že intervence, které zlepšují náladu, mohou snížit úroveň zánětu u lidí se zánětlivým onemocněním střev o 18 procent ve srovnání s neprovedením žádné intervence do nálady.

Výzkumníci provedli rešerši ve více než 15 000 článcích a hledali všechny randomizované kontrolované studie u dospělých s IBD, které měřily hladiny zánětlivých biomarkerů a testovaly intervenci nálady (například intervence ke snížení deprese, úzkosti, stresu a úzkosti nebo ke zlepšení emoční pohody).
Přezkoumali a analyzovali data z 28 randomizovaných kontrolovaných studií zahrnujících více než 1 700 účastníků, aby zjistili, zda intervence zaměřené na výsledky nálady ovlivňují úroveň zánětu u IBD. Zjistili, že psychologické terapie, včetně kognitivně behaviorální terapie (KBT), terapie přijetím závazku a snižováním stresu založeném na všímavosti, měly nejlepší výsledky na zánět u IBD ve srovnání s antidepresivy a cvičebními intervencemi. Intervence, které měly větší pozitivní vliv na náladu, měly větší vliv na snížení zánětlivých biomarkerů. Tato zjištění naznačují, že mechanismem, který je základem účinku psychologických a sociálních intervencí na zánět u IBD, by mohlo být zlepšení nálady.
Jednotlivé analýzy zánětlivých markerů specifických pro IBD odhalily malé snížení C-reaktivního proteinu a fekálního kalprotektinu po zásahu do nálady. To naznačuje, že léčba, která zlepšuje náladu, má příznivé účinky na generický zánět i na biomarkery specifické pro onemocnění.

Originál: Natasha Seaton, Joanna Hudson, Sophie Harding, Sam Norton, Valeria Mondelli, Annie S.K. Jones, Rona Moss-Morris. Do interventions for mood improve inflammatory biomarkers in inflammatory bowel disease?: A systematic review and meta-analysis. eBioMedicine, 2024; 104910 DOI: 10.1016/j.ebiom.2023.104910

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0