VĚDA KRÁTCE 4

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

CHYTRÉ TELEFONY S MÍROUVÍCE NEŽ 4 HODINY KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU SPOJENÉ SE ZDRAVOTNÍMI RIZIKY PRO DOSPÍVAJÍCÍ

Nová studie na více než 50 000 korejských dospívajících prokázala, že používání smartphonu déle než 4 hodiny denně vede k vyšší míře nepříznivého duševního zdraví a užívání návykových látek. Jin-Hwa Moon a Jong Ho Cha z Hanyang University Medical Center v Koreji a jejich kolegové prezentují tato zjištění v časopise PLOS ONE s otevřeným přístupem 6. prosince 2023.

Předchozí výzkum ukázal, že používání chytrých telefonů mezi dospívajícími se v posledních letech zvýšilo a že toto používání může být spojeno s vyšším rizikem nepříznivého zdraví – jako jsou psychiatrické poruchy, problémy se spánkem, problémy související s očima a muskuloskeletální poruchy. Stále více důkazů však naznačuje, že alespoň určité každodenní používání internetu může být spojeno s lepším fyzickým a duševním zdravím dospívajících.
Aby prohloubili porozumění vztahu mezi používáním chytrých telefonů dospívajícími a zdravím, Moon, Cha a kolegové analyzovali údaje o více než 50.000 dospívajících účastnících probíhajícího webového průzkumu Korea Youth Risk Behavior shromážděného v letech 2017 a 2020. Data zahrnovala přibližný počet denních hodin, které každý účastník strávil na chytrém telefonu, a také různá zdravotní opatření.
Vědci zjistili, že v roce 2020 bylo procento dospívajících ve studii, kteří používali smartphone více než 2 hodiny denně, 85,7 procenta – oproti 64,3 procenta v roce 2017. Dospívající, kteří používali chytrý telefon déle než 4 hodiny denně, měli vyšší míru stresu, myšlenek na sebevraždu a užívání návykových látek než ti, kteří používali smartphone méně než 4 hodiny denně. Dospívající, kteří používali smartphone 1–2 hodiny denně, se však setkali s méně problémy než dospívající, kteří smartphone nepoužívali vůbec.
Autoři poznamenávají, že tato studie nepotvrzuje příčinný vztah mezi používáním chytrých telefonů a nepříznivými zdravotními důsledky. Zjištění by nicméně mohla pomoci informovat o pokynech pro používání pro dospívající – zejména pokud denní užívání nadále roste. Autoři dodávají: „Tento výzkum ukazuje dopad používání chytrých zařízení po dobu delší než 4 hodiny denně na zdraví dospívajících.“
Zdroj: PLOS. „More than 4 hours of daily smartphone use associated with health risks for adolescents“. ScienceDaily, 6. prosince 2023. .

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0