PSYCHOSOM 1-2/2024

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Obsah čísla

Uzávěrka dvojčísla 1-2/2024 dne 15. 2. 2024, recenzní řízení bylo uzavřeno 31. 1. 2024. Vzhledem k mimořádným okolnostem se redakční práce prodloužily až do 18.5.2024.

Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Grafická úprava, ilustrační foto V. Chvála. The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com.  Toto vydání je omezeno předběžným opatřením soudu na návrh žalobce MUDr. Pavla Čecha. Předběžné opatření soudu nedovoluje redakci uvést stanovisko MUDr. Hnízdila k prodeji Hnízda zdraví.   

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
  • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
  • Všechna práva vlastní LIRTAPS,s.r.o. Kopírování a šíření textu odpovídá licenci CC BY 4.0 DEED. Volné šíření s uvedením zdroje a autorů.
  • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách. Bez svobody není vědy!  

Vychází 4× ročně, Cena jednoho čísla 150 Kč, roční předplatné 500 Kč, objednávky na adrese redakce. Plné texty, archiv na www.psychosom.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0

Zobrazení: 0