VĚDA KRÁTCE 3

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

NOVÁ STUDIE MŮŽE ROZŠÍŘIT OBRAZ DŮSLEDKŮ NEPŘÍZNĚ OSUDU V DĚTSTVÍ

Výzkumný tým zkoumal souvislost mezi nepříznivými zážitky z dětství a rizikem problémů s duševním zdravím v pozdějším životě. Vědci zjistili, že riziko duševních chorob v pozdějším věku u těch, kteří v dětství zažívají významnou nepřízeň osudu, lze částečně vysvětlit faktory sdílenými členy rodiny, jako je genetika a prostředí. Několik předchozích studií ukázalo, že lidé, kteří zažili různé typy nepříznivých zážitků z dětství, mají vyšší riziko, že budou později v životě trpět psychiatrickým onemocněním.

Nyní nová studie z Karolinska Institutet, která používá speciální typ výzkumného designu dvojčat, může potvrdit souvislost, ukázat jasný vztah mezi dávkou a odezvou a zároveň rozšířit obraz. Vědci nyní mohou ukázat, že existují také významné genetické a environmentální faktory, které hrají roli a přispívají k duševním chorobám.
Výzkumníci použili tři různé kohorty švédského registru dvojčat, který zahrnoval více než 25 000 jedinců. Dvojčata odpověděla na velký webový dotazník a odpovídala na otázky týkající se různých typů nepříznivých zážitků z dětství, včetně násilí v rodině, emocionálního zneužívání nebo zanedbávání, fyzického zanedbávání, fyzického týrání, sexuálního zneužívání, znásilnění a trestných činů z nenávisti. Kromě toho byly informace o psychiatrických poruchách dospělých získány ze švédského registru pacientů.
Identifikací dvojčat, která uváděla různé zkušenosti se zneužíváním, když vyrůstala ve stejné rodině, a následným sledováním těch, kteří později obdrželi psychiatrickou diagnózu, byli vědci schopni rozlišit, do jaké míry je zvýšené riziko způsobeno samotným zneužíváním a kolik je způsobeno genetikou a prostředím.
„Většina předchozích studií o dopadech nepřízně osudu v dětství na duševní zdraví nedokázala tyto věci zohlednit. Nyní můžeme ukázat, že zvýšené riziko problémů s duševním zdravím po nepříznivých zkušenostech z dětství lze částečně vysvětlit faktory sdílenými členy rodiny, jako jsou genetické faktory nebo faktory v dětském prostředí,“ říká Hilda Björk Daníelsdóttir.
Tvrdí, že toto zjištění by proto mělo vést ke zdravotnickým intervencím, které by řešily rizikové faktory v rámci celé rodiny, nejen postiženého dítěte nebo dětí. Čím více různých typů nepřízně osudu v dětství jednotlivci zažívali, tím vyšší bylo riziko, že později v životě obdrží psychiatrickou diagnózu.
Výzkumníci mohou také ukázat, že sexuální zneužívání a znásilnění v dětství, stejně jako zkušenost se třemi nebo více typy nepřízně osudu, byly zážitky nejsilněji spojené s budoucími problémy s duševním zdravím. To je také důležité vědět při léčbě ohrožených dětí a jejich rodin.

Původní zdroj: Hilda Björk Daníelsdóttir, Thor Aspelund, Qing Shen, Thorhildur Halldorsdottir, Jóhanna Jakobsdóttir, Huan Song, Donghao Lu, Ralf Kuja-Halkola, Henrik Larsson, Katja Fall, Patrik K. E. Magnusson, Fang Fang, Jacob Bergstedt, Unnur Anna Valdimarsdóttir. Adverse Childhood Experiences and Adult Mental Health Outcomes. JAMA Psychiatry, 2024; DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2024.0039

 

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0