DISKUSE

MERTL JAN: KAM SE POSOUVÁ DOMINANTNÍ MODEL PARTNERSKÝCH VZTAHŮ?

V souvislosti s překotným vývojem sociálních struktur dochází ke značné dynamizaci mezilidských vztahů a jejich odtržení od původních hodnotových schémat, na nichž byly tradičně postaveny. To se projevuje i v psychologii a psychoterapii.

Číst více

DISKUSE

Z DOPISU STUDENTKY LÉKAŘSKÉ FAKULTY
…A pak mám ještě jednu takovou troufalou otázku/přání. Drží se mě poslední dva roky (vlastně od té doby, co jsme ve škole došli ke klinické praxi) takové přání a možná trochu výčitka fakultě – ráda bych na škole měla kurz komunikace, rozumného přístupu k pacientovi. Je to ode mě dost naivní představa,...

Číst více

DISKUSE

R. HONZÁK: AŽ SE PRACHY ZMĚNÍ V PRACH- DISKUSE

Milý Vláďo, připomínka k Tvému úvodníku:
jistěže až na posledním místě jde v první řadě o peníze, ale obávám se, že i chamtiví lichváři z pojišťoven vědí, že investice, které by padly do plateb psychosomatických výkonů, jsou kapkou v moři. Tady jde daleko víc o MYSL (jak se dneska říká duši) doktorů.

Číst více

DISKUSE

DISKUSE: POTŘEBJE NAŠE MEDICÍNA NOVÉ PARADIGMA?

Text Ing. Kláry Dolákové prošel odbornou recenzí s bouřlivou diskusí. To byl důvod, proč jsme se zeptali některých autorit, co si myslí o potřebě nového paradigmatu a jeho prosazování. Je to něco, co naše medicína potřebuje, co očekává, nebo čemu se brání? Nebyl článek George L. Engela The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, který vyšel 8. dubna 1977 ve světově uznávaném médiu Science právě takovou výzvou pro biomedicínu?

Číst více

DISKUSE

PAVEL ČEPICKÝ: NĚKOLIK POZNÁMEK K ČLÁNKU K. DOLÁKOVÉ JSME NA PRAHU NOVÉHO PARADIGMATU?

Čtu-li článek K. Dolákové, nemohu se zbavit dojmu, že jejím cílem (či přáním) není „nové paradigma“, že její skutečný cíl je daleko přízemnější, nové paradigma má být jen cesta k tomuto cíli. Skutečný cíl je dostat to, čemu říká „energetické terapie“ do klinické praxe „oficiální medicíny“. Co to jsou energetické terapie (autorka používá plurál) nikde nedefinuje, omezuje se jen na – nepříliš homogenní – příklady.

Číst více

DISKUSE

TOMÁŠ JIRAN: DO VLASTNÍCH ŘAD. s. 148-150

V rámci informací, které byly rozesílány před letošní psychosomatickou konferencí, jsem zachytil i zmínku pana doktora Chvály o dalším neúspěšném kole jednání s pojišťovnami o „našich“ kódech. Tedy o možnosti financování psychosomatické péče v Česku z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V rámci mých příprav na konferenci jsem pak zkusil sepsat myšlenku, jejíž rozvedení vám teď nabízím.

Číst více