VĚDA KRÁTCE 3

Zobrazení: 0
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

JAK DOBRÝ JE NÁPAD ZRUŠIT RODINU?SILNÉ VZTAHY MEZI DOSPÍVAJÍCÍMI A RODIČI VEDOU K LEPŠÍM DLOUHODOBÝM ZDRAVOTNÍM VÝSLEDKŮM U MLADÝCH DOSPĚLÝCH

Vědci zjistili, že dospívající, kteří uvádějí silné vztahy se svými rodiči, mají lepší dlouhodobé zdravotní výsledky. Výsledky studie naznačují, že investice do zlepšení vztahů mezi rodiči a dospívajícími by mohly pomoci zlepšit celkové zdraví, duševní zdraví a sexuální zdraví a zároveň snížit užívání návykových látek v mladé dospělosti. 

Předchozí výzkum ukazuje, že pozitivní charakteristiky vztahů mezi rodiči a dospívajícími jsou spojeny se zlepšením duševního zdraví, sexuálního zdraví a celkového zdraví a zároveň snižují riziko zneužívání návykových látek a kardiovaskulárních problémů. Tyto studie však byly často omezeny malou velikostí vzorku, krátkodobými výsledky, odlišnými měřítky pro charakteristiky vztahů mezi rodiči a dospívajícími, nedostatkem rozmanitosti a zaměřením pouze na vztahy s matkami spíše než na vztahy s matkami a otci. Aby pomohla tyto problémy řešit, využila tato studie data z Národní longitudinální studie zdraví dospívajících a dospělých.
Výzkumníci testovali, zda zprávy adolescentů o specifických, měřitelných charakteristikách jejich vztahů s matkami a otci, s nimiž žijí, jsou spojeny se zdravotními výsledky měřenými o 14 let později. Zkoumali údaje od více než 15 000 dospělých, kteří byli původně zařazeni do studie v polovině 90. let, když jim bylo mezi 12 a 17 lety. „Naším cílem bylo získat jasnější představu o tom, jak mohou být různé charakteristiky vztahů mezi matkou a dospívajícím a mezi otcem a dospívajícím spojeny se širokou škálou příznivých výsledků v mladé dospělosti,“ řekla hlavní autorka studie Carol A. Ford, MD, vedoucí Craig-Dalsimer Division of Adolescent Medicine a Orton P. Jackson Endowed Chair in Adolescent Medicine na CHOP.
V této studii se výzkumníci zaměřili na charakteristiky, jako je rodičovská vřelost, komunikace, společně strávený čas a akademická očekávání, jak byla hodnocena, když byli účastníci ve věku mezi 12 a 17 lety. Když byli stejní účastníci ve věku 24 až 32 let, informovali o současné úrovni stresu, deprese, optimismu, závislosti na nikotinu a zneužívání návykových látek a dalších měřítkách celkového zdraví. Studie kontrolovala věk, rasu, etnický původ, rodinnou strukturu a další faktory a oddělila data na základě vztahů s matkami a otci, kteří žili v domácnosti. Pro studii bylo analyzováno více než 10000 účastníků. Ukázalo se, že účastníci, kteří uváděli vyšší úroveň vřelosti mezi matkou a dospívajícím a otcem a dospívajícím, komunikaci, společně strávený čas, akademická očekávání, spokojenost se vztahy nebo komunikací a induktivní disciplínu, uváděli významně vyšší úroveň celkového zdraví v mladé dospělosti.
Vyšší úroveň rodičovské vřelosti, společně stráveného času a spokojenosti ve vztazích nebo komunikaci uváděných adolescenty byla také významně spojena s nižší úrovní závislosti na nikotinu a zneužívání návykových látek v mladé dospělosti, stejně jako s nižší pravděpodobností nechtěného těhotenství. „Celkový vzorec těchto výsledků naznačuje, že silné vztahy mezi dospívajícími a jejich matkami a otci vedou k lepšímu zdraví a pohodě v mladé dospělosti,“ řekl Ford. „Snaha o posílení vztahů mezi rodiči a dospívajícími může mít důležité dlouhodobé zdravotní přínosy.“
Zdroj: Carol A. Ford, Andrew C. Pool, Nicole F. Kahn, James Jaccard, Carolyn T. Halpern. Associations Between Mother-Adolescent and Father-Adolescent Relationships and Young Adult Health. JAMA Network Open, 2023; 6 (3): e233944 DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2023.3944

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0