PSYCHOSOM 3-4/2023

Hodnocení uživatelů: 3 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Obsah čísla
  • Uzávěrka čísla 3-4/2023 dne 12. 12. 2023, recenzní řízení bylo uzavřeno 1. 12. 2023

    Původní práce procházejí recenzním řízením s výjimkou krátkých zpráv, recenzí knih, esejů a diskusních příspěvků. Grafická úprava, ilustrační foto V. Chvála. (Z cesty po Izraeli) The articles are peer-reviewed. Pro redakční zpracování používáme Word, zpracování fotografií v Zoner Photo Studio. Internetová verze na otevřené platformě Joomla. Zdarma dostupná na adrese www.psychosom.cz. Autor webu Web7master s.r.o., www.web7master.com

  • ISSN 2336-7741 (Print)
  • ISSN 1214-6102 (Online)
  • MK ČR E 187 84, registrace ERIH PLUS
  • © LIRTAPS, o. p. s.
  • PSYCHOSOM je kompletně archivován Národní lékařskou knihovnou: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00013903
  • Všechna práva vlastní LIRTAPS,s.r.o. Kopírování a šíření textu odpovídá licenci CC BY 4.0 DEED. Volné šíření s uvedením zdroje a autorů.
  • Toto médium je zcela nezávislé na farmaceutických firmách. Bez svobody není vědy!  

Vychází 4× ročně, Cena jednoho čísla 150 Kč, roční předplatné 500 Kč, objednávky na adrese redakce. Plné texty, archiv na www.psychosom.cz

This work, by Psychosom, is licensed under CC BY 4.0

Zobrazení: 0